Reklama

Reklama

Rusza sesja egzaminacyjna międzynarodowej matury

W czwartek rano rusza sesja egzaminacyjna matury międzynarodowej - International Baccalaureate (IB). W Polsce co roku przystępuje do niej kilkuset uczniów, a na całym świecie takich abiturientów jest ponad 50 tysięcy. Sesja egzaminacyjna IB rozpocznie się rano egzaminem z fizyki. Tego samego dnia po południu przeprowadzone zostaną egzaminy z przedmiotów: zarządzanie, antropologia oraz religie świata.

Program przygotowujący do międzynarodowej matury realizowany jest w Polsce od 1993 r. - jako pierwsze przystąpiły do niego III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni i XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Obecnie realizuje go blisko 50 szkół w całym kraju, publicznych i niepublicznych, międzynarodowych oraz nienależących do polskiego systemu edukacji.

Międzynarodowa sesja maturalna

Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy w wielu uczelniach na świecie. Matura IB jest traktowana jako równorzędny egzamin z angielskimi A-level (m.in. w Oxfordzie, Cambridge) lub SAT (m.in. MIT - Massachusetts Institute of Technology). Większość polskich maturzystów międzynarodowych jako motywację do podjęcia nauki w systemie IB podaje chęć studiowania w innym kraju.

Reklama

Międzynarodowa sesja maturalna rozpoczyna się zawsze na przełomie kwietnia i maja. W ubiegłych latach był to najczęściej 2 lub 3 maja. Sesja trwa trzy tygodnie; w tym roku kończy się 20 maja. W tym czasie uczniowie zdają kilkanaście egzaminów z sześciu przedmiotów. Obowiązkowy jest język ojczysty, język obcy i matematyka. Oprócz tego są egzaminy z przedmiotów z grup: nauk społecznych i nauk doświadczalnych oraz z przedmiotu wybranego przez ucznia spośród wszystkich oferowanych w danej szkole. Egzaminy odbywają się w dwóch turach: porannej i popołudniowej.

Międzynarodowa matura. Z jakich przedmiotów są egzaminy?

W grupie przedmiotów z zakresu nauk społecznych są: geografia, historia, filozofia, ekonomia, psychologia, antropologia, politologia, zarządzanie, technika informatyczna w globalnym społeczeństwie oraz religie świata (pięć wybranych religii spośród dziewięciu: chrześcijaństwa, judaizmu, islamu, hinduizmu, buddyzmu, sikhizmu, taoizmu, dźinizmu i bahaizmu). W przypadku historii na poziomie rozszerzonym istnieje rozgraniczenie między historią Ameryki, historią Europy, historią Afryki, historią zachodniej Azji oraz historią wschodniej i południowo-wschodniej Azji. Nauczany wariant najczęściej zależy od lokalizacji szkoły.

W grupie przedmiotów z zakresu nauk doświadczalnych są: chemia, fizyka, biologia, informatyka, nauka o środowisku, nauka o zdrowiu i sporcie, technologia projektowania.

Program IB jest realizowany w dwóch ostatnich klasach liceum; zajęcia są prowadzone w języku angielskim. Każda szkoła sama decyduje, jak przeprowadzić nabór do tych klas.

Materiały na egzamin maturalny są przygotowywane w Wielkiej Brytanii i stamtąd rozsyłane są do szkół na całym świecie; program IB realizują szkoły w około 135 krajach. Po zakończeniu egzaminu prace są kodowane i wysyłane pocztą kurierską do egzaminatorów w różnych państwach. Wszystkie egzaminy (z wyjątkiem języka ojczystego) uczniowie zdają po angielsku.

Maturzystów obowiązuje 24-godzinna tajemnica dotycząca zadań w arkuszach egzaminacyjnych, bo identyczne zadania rozwiązują maturzyści mieszkający na różnych kontynentach, w różnych strefach czasowych.

Każda praca jest oceniana w skali od 1 do 7 punktów. Z sześciu części egzaminu uczeń może uzyskać maksymalnie 42 punkty. Aby zdać maturę IB, trzeba uzyskać co najmniej 24 punkty.

Aby otrzymać dyplom trzeba spełnić też jeszcze trzy warunki (można za nie otrzymać 3 dodatkowe punkty). Trzeba napisać esej (EE - Extended Essay) z dowolnie wybranego przedmiotu nauczanego w szkole (niekoniecznie zdawanego na maturze) napisany w języku wykładowym. Temat jest dowolny, jednak wymagane jest przeprowadzenie własnych badań przez ucznia. Pracy ma być prowadzona pod nadzorem nauczyciela ze szkoły. Trzeba zaliczyć kursu teorii wiedzy (Theory of Knowledge) i napisać esej na podany temat, wybrany z listy sześciu tematów określonych przez IBO oraz przeprowadzić prezentację związaną z zagadnieniami teorii wiedzy na dowolnie wybrany temat. Trzeba też zaliczyć co najmniej 150 godzin zajęć CAS (Creativity, Action, Service - twórczość, działanie, pomoc). W ramach CAS-u są zajęcia sportowe, działalność artystyczną, społeczną itp.

Wyniki egzaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizacji IB w lipcu, dyplomy młodzież otrzyma na początku września.

Czym jest program IB?

System IB powstał w 1962 r. w Genewie. Celem nauczania i wychowania w szkołach IB jest "całościowa edukacja i wykreowanie człowieka na miarę jednoczącego się świata XXI wieku, (...) promowanie wzajemnego zrozumienia między narodami, a także ułatwienie uczniom geograficznej i kulturowej mobilności bez względu na przynależność narodową czy państwową". Na świecie program IB jest prowadzony przez prawie 2,5 tys. szkół.

Dyplom IB odpowiada polskiemu świadectwu dojrzałości i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w polskich uczelniach na takich samych zasadach, jakie daje zdanie polskiej matury. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy