Reklama

Reklama

RPO skarży dwie decyzje o odrzuceniu skarg na uchwały o "przeciwdziałaniu ideologii LGBT"

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył dwie skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienia krakowskiego WSA odrzucające skargi na samorządowe uchwały deklarujące "przeciwdziałanie ideologii LGBT". Według RPO sąd błędnie uznał, że nie chodzi o sprawy z zakresu administracji publicznej.

RPO Adam Bodnar wniósł do NSA o uchylenie obu postanowień i przekazanie tych spraw do ponownego rozpoznania przez krakowski WSA.

Uchwały gminy Lipinki i Rady Powiatu Tarnowskiego

Odrzucone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w czerwcu br. skargi dotyczyły uchwały małopolskiej gminy Lipinki deklarującej przeciwdziałanie "ideologii LGBT" oraz uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego określonej jako "Rezolucja w sprawie powstrzymania ideologii LGBT".

W odniesieniu do uchwały gminy Lipinki krakowski WSA uznał, że "stanowisko Rady Gminy zaprezentowane w uchwale ma charakter deklaracji ideowej niestanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków, czy przyznania bądź stwierdzenia uprawnień". Dodał, że uchwała "nie tworzy i nie znosi istniejących stosunków prawnych i nie zawiera żadnych postanowień, które mogłyby stanowić źródło konkretnych wytycznych programowych dla innych podmiotów, i z których można by wywodzić nakaz wiążącego sposobu zachowania lub działania".

Reklama

Dlatego - zdaniem WSA - taka uchwała zawierająca deklarację światopoglądową zgodną z poglądami większości radnych, nie może być przedmiotem kontroli sądu administracyjnego "dopóki nie dotyczy prezentowania ideologii, która jest zakazana przez prawo i nie ingeruje swoją treścią w sferę publicznoprawną, kierując do innych podmiotów nakaz wiążącego postępowania, lub dopóki nie nakłada na obywateli obowiązków". Podobną argumentację sąd ten zaprezentował przy rozpoznawaniu sprawy drugiej z uchwał.

Sprawa uchwał rad gmin Istebna i Klwów

Tymczasem w lipcu br. sądy administracyjne w Gliwicach i Radomiu unieważniły dwie inne zaskarżone przez RPO uchwały samorządów w sprawie przeciwdziałania ideologii LGBT. Chodziło o uchwały rad gmin Istebna i Klwów. Tamte sądy uznały, że rady gmin, podejmując takie uchwały, wykroczyły poza ustawowe granice swojego działania i podjęły ją z naruszeniem prawa. Uznały też, że uchwały dyskryminują osoby o innej niż heteroseksualna orientacji seksualnej.

"Wnioski WSA w Gliwicach i WSA z Radomia znajdują zastosowanie również w sprawie tożsamych treściowo uchwał Rady Gminy Lipinki i Rady Powiatu Tarnowskiego" - podkreślił Bodnar.

W swych skargach kasacyjnych RPO podtrzymał, że "uchwały dotyczą spraw z zakresu administracji publicznej, ponieważ zawierają władcze dyspozycje skierowane do samorządowych organów wykonawczych i podległych im jednostek organizacyjnych, np. dyrektorów szkół".

Bodnar przypomniał, że kilka dni temu ogłoszono, iż sześć polskich miast, które podjęły te uchwały, nie dostanie wsparcia w ramach unijnego partnerstwa. 

"W świetle działań podjętych przez Komisję Europejską i Parlament Europejski zaskarżone uchwały dotyczą kwestii zarządzania funduszami UE, a zarządzanie nimi jest sprawą z zakresu administracji publicznej" - ocenił Rzecznik.

Inne skargi

W ostatnich miesiącach Biuro RPO informowało o dziewięciu takich skargach skierowanych do różnych sądów administracyjnych. Poza Lipinkami, Radą Powiatu Tarnowskiego z Małopolski, Istebnej (woj. śląskie) i Klwowa (woj. mazowieckie) inne skargi dotyczą gmin Serniki (woj. lubelskie) i Niebylec (woj. podkarpackie), a także Rady Miejskiej w Osieku (woj. świętokrzyskie), Rady Powiatu Ryckiego (woj. lubelskie) oraz Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy