Reklama

Reklama

Rośnie liczba ukraińskich imigrantów w Polsce

W ostatnim czasie liczba przyjeżdżających do Polski Ukraińców wzrosła. Jednak nie ma powodów do alarmu - informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców. Większa migracja z terytorium naszego wschodniego sąsiada rozpoczęła się po drastycznych wydarzeniach na Majdanie i cały czas się utrzymuje.

Ukraińcy w ostatnich miesiącach coraz częściej odwiedzają Urząd - mówi Ewa Piechota, rzecznik instytucji: liczba osób z Ukrainy wnioskujących o nadanie statusu uchodźcy wzrasta, nie są to jednak duże wzrosty.

Dane liczbowe dotyczące ostatnich miesięcy drastycznie różnią się od statystyk uzyskiwanych w latach poprzedzających kryzys ukraiński. Jak mówi Ewa Piechota - ubiegły rok był pod tym względem rekordowy. O status uchodźcy prosiło w Polsce około 2300 osób,choć wcześniej rocznie nie było tych osób więcej niż sto. Rok 2015 przyniósł już niemal 500 nowych wniosków.

Reklama

Obecnie większość wnioskujących osób pochodzi z terenów wschodniej Ukrainy, gdzie panuje najtrudniejsza sytuacja, nie wszyscy jednak przyjeżdżają bezpośrednio z tego regionu.

Urząd do Spraw Cudzoziemców zwraca jednocześnie uwagę, że wzrost napływu cudzoziemców z różnych stron świata do Polski obserwowany jest od roku 2008.

Zwiększony napływ wniosków o zezwolenia na pobyt czasowy w roku 2014 związany jest nie tylko z sytuacją na Ukrainie, ale też z upływem terminu ważności zezwoleń wydanych w ramach abolicji w 2012 roku, a także wejściem w życie nowej ustawy o cudzoziemcach, upraszczającej dotychczasowe procedury.

Reklama

Reklama

Reklama