Reklama

Rośnie liczba przeciwników rządu Morawieckiego. Nowy sondaż CBOS

Do zwolenników obecnego rządu zaliczyło się 39 proc. respondentów, jako jego przeciwników określiło się 29 proc. badanych. Obojętność zadeklarowało 27 proc. - wynika z najnowszego sondażu CBOS. 47 proc. badanych wyraziło zadowolenie z tego, że rządem kieruje Mateusz Morawiecki, niezadowolonych było 34 proc.

W porównaniu z sondażem z września grupa zwolenników obecnego rządu - wynosząca w październiku 39 proc. - zmniejszyła się o 2 punkty proc. Grupa przeciwników gabinetu premiera Morawieckiego (29 proc.) zwiększyła się w stosunku do poprzedniego sondażu o 7 punktów proc. Obojętnych wobec rządu (27 proc.) było w październiku o 5 punktów proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu. Z kolei odpowiedź "trudno powiedzieć" na pytanie o stosunek do rządu wybrało w październiku 5 proc. respondentów (bez zmian).

Gorszy odbiór społeczny premiera

Od września - podaje CBOS - pogorszył się społeczny odbiór Mateusza Morawieckiego. Zadowolenie z tego, że to on kieruje rządem wyraziło 47 proc ankietowanych, czyli o 2 punkty proc. mniej niż we wrześniu. Niezadowoleni to 34 proc. ankietowanych, czyli o 6 punktów proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. 19 proc. ankietowanych nie wyraziło w tej kwestii zdania (4 punkty proc. mniej niż w poprzednim sondażu).

Reklama

Pozytywnie wyniki działalności rządu premiera Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy oceniło 50 proc. respondentów - o 3 punkty proc. mniej niż poprzednio. Krytyczną ocenę wystawiło 32 proc. badanych - o 3 punkty proc. więcej niż we wrześniu. Zdania w tej kwestii nie wyraziło 18 proc. badanych (bez zmian).

CBOS zapytał też o ocenę polityki gospodarczej rządu. Szanse poprawy sytuacji gospodarczej w wyniku działań obecnego gabinetu dostrzega 50 proc. badanych - 1 punkt proc. mniej niż we wrześniu. Sceptycznie podchodzi do tego 35 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt proc.). Zdania nie wyraziło 15 proc. badanych (bez zmian).

Notowania rządu w dół

CBOS zwraca uwagę, że po kilkumiesięcznym okresie stabilizacji notowania rządu Mateusza Morawieckiego się pogorszyły. Jak zauważa ośrodek, przybyło przeciwników obecnego gabinetu i samego premiera. Tym samym - jak wskazuje CBOS - notowania rządu zbliżyły się do tych, jakie miał gabinet Beaty Szydło pod koniec swojego urzędowania.

"Charakter zmian (...) uprawdopodabnia tezę, że do pogorszenia wizerunku premiera i notowań rządu w jakiejś mierze przyczyniła się publikacja rozmów z restauracji 'Sowa i Przyjaciele' z udziałem Mateusza Morawieckiego. Polaryzowaniu się postaw wobec rządu sprzyja ponadto kampania przed wyborami samorządowymi, w którą zaangażowany jest premier" - czytamy w komentarzu CBOS.

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4-11 października 2018 roku na liczącej 1079 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

--

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy