Reklama

Reklama

RMF: Znamy treść kolejnego pytania prejudycjalnego

Znamy treść kolejnego pytania prejudycjalnego polskiego sądu, skierowanego do Luksemburga. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o wyjaśnienie, czy wprowadzenie w Polsce przepisów dyscyplinarnych dotyczących sędziów można uznać za naruszenie prawa europejskiego - podaje RMF FM.

Pytanie zadane przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim różni się od pytań zadanych bezpośredniością. Pytanie jest stosunkowo jasne - zmierza do ustalenia, czy europejskie zasady państwa prawnego są naruszone, kiedy" krajowy ustawodawca wprowadza wobec sędziów przepisy, niespełniające wymogów rzetelności i niezależności sądów dyscyplinarnych".

Pytający sąd rozumie przez to "nadmierny wpływ władzy wykonawczej na inicjowanie i prowadzenie postępowań dyscyplinarnych i obsadę stanowisk w sądzie dyscyplinarnym oraz niejasne określenie, za jakie właściwie przewinienia sędzia może ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną.

Reklama

Pytanie zostało skierowane do Trybunału Sprawiedliwości kilka dni temu wraz z wnioskiem o jego rozpatrzenie w trybie przyspieszonym. 

Postępowanie wobec przebywającego w Niemczech oskarżonego zostało w związku z pytaniem zawieszone.

Pytanie skierowane przez Sąd Okręgowy do Trybunału Sprawiedliwości UE: 

1. Czy artykuł 19 ust. 1 akapit 2 w zw. z art. 4 ust.3 akapit 3 i art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej w zw. z art. 47 Karty Praw Podstawowych należy interpretować w ten sposób, że naruszona zostaje zasada państwa prawnego oraz standard niezawisłości wymagany dla zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w sprawach unijnych, gdy krajowy ustawodawca wprowadza przepisy postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów, niespełniające wymogów rzetelności i niezapewniające gwarancji niezależności organu dyscyplinarnego i niezawisłości jego członków poprzez nadmierny wpływ władzy wykonawczej na inicjowanie i prowadzenie postępowań dyscyplinarnych oraz obsadę stanowisk w sądzie dyscyplinarnym, zwłaszcza w ostatniej instancji a także poprzez niejasne określenie, za jakie przewinienia sędzia może ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną?

2. Wnosić o rozpatrzenie odesłania prejudycjalnego w trybie przyspieszonym.

Tomasz Skory

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje