Reklama

Reklama

RMF: "Minister wystąpił o zwiększenie budżetu policji"

"Minister Jarosław Zieliński wystąpił do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z pismem o stosowne zwiększenie budżetu Policji" - poinformował Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk w piśmie rozesłanym do komend wojewódzkich. Jednocześnie polecił wstrzymanie wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy. Jak pisze RMF FM, chodzi o różnego rodzaju dodatki.

"Mając na uwadze konieczność niezwłocznego zabezpieczenia pilnych płatności oraz uwzględniając wysoki stopień zaangażowania wszystkich wydatków polecam począwszy od dnia 16 sierpnia 2018 r. wstrzymać realizację wszystkich wydatków w §3070 - Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom do czasu otrzymania na ten cel dodatkowych środków z budżetu państwa" - czytamy w piśmie podpisanym przez Jarosława Szymczyka. 

"KGP informuje, że wypłaty świadczeń dla policjantów nie są zagrożone i brak jest na chwilę obecną zobowiązań wymagalnych. Wstrzymanie realizacji powyższych płatności wynika z ich rozliczenia na konkretny dzień, oszacowania braków i pilnych płatności w związku z możliwością pozyskania na ten cel dodatkowych środków z budżetu państwa" - poinformowała w komunikacie odnoszącym się do tego pisma Komenda Główna Policji. 

Reklama

Co zalicza się do "Wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom"? To m.in. równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy pobieranych przez instytucje spoza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji organizujące naukę czy ryczałty za czyszczenie i naprawę wyposażenia specjalnego.

"Skieruję pismo do Komendanta Głównego Policji o podanie powodów takiej decyzji, ale i też o jej natychmiastowe wycofanie" - zapowiedział w rozmowie z tvn24.pl Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. "Sięganie do kieszeni policjantów to zły pomysł" - podkreślił.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy