Reklama

Reklama

RMF FM: Ustawa o SN przyjęta w Senacie z błędem

Przyjęta zaledwie kilka godzin temu bez poprawek przez Senat piąta już nowelizacja ustaw sądowych znowu wymaga nowelizacji. Przez pośpiech w uchwalaniu w jednym z przepisów ustawa odsyła do artykułu, który nie istnieje – ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Nowe przepisy w art. 22 wprowadzają możliwość dołączenia do zgłoszenia kandydata na sędziego Sądu Najwyższego, który złożył już swoje zgłoszenie w KRS, dokumentów, o których mowa w art. 31 par. 2a ustawy o Sądzie Najwyższym. Paragrafu 2a w art. 31 ustawy zwyczajnie jednak nie ma.

Sama nowelizacja zmienia wprawdzie również art. 31, ale dokumenty o których mowa, wymienia nie w paragrafie 2a - jak mówi jej art. 22, ale w paragrafie 3a, ogólnie dotyczącym wszystkich kandydatów. W art. 22 chodzi o tych, którzy mieliby tylko uzupełnić już złożone zgłoszenia. 

Reklama

Dokumenty, o których mowa, to potwierdzenie kwalifikacji kandydata informacjami o jego dorobku naukowym, spis publikacji, opinie przełożonych i ewentualne inne rekomendacje.

Bez naprawienia tego błędu osoby, które już złożyły zgłoszenia w konkursie na sędziów SN, wiedzą wprawdzie, jakie dokumenty mogłyby do zgłoszenia dołączyć, ale nie mogą tego zrobić, bo nie ma do tego podstawy prawnej. A właściwie mają, ale nieistniejącą.

Czytaj więcej: Senat przyjął w nocy nowelizację ustawy o sądownictwie


Tomasz Skory

Reklama

Reklama

Reklama