Reklama

Reklama

Resort pracy zapewnia: Nie zabraknie pieniędzy na "500 Plus"

Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że nie zabraknie pieniędzy na program "Rodzina 500 Plus" i wszystkie uprawnione rodziny otrzymają należne im świadczenia. Ministerstwo podkreśla, że uwzględniało, iż mogą wystąpić niedobory w porównaniu do szacowanych wydatków, ale skala ich jest niewielka.

Resort informuje, że na bieżąco monitoruje sytuację i w ostatnich dniach zebrane zostały zapotrzebowania z urzędów wojewódzkich.

Minister Elżbieta Rafalska wystąpiła do ministra finansów o uruchomienie dodatkowych środków, które mają umożliwić terminową wypłatę świadczeń.

Z raportu firmy doradczej PwC wynika, że jeśli chodzi o wydatki na politykę rodzinną, jesteśmy w ścisłej czołówce wśród krajów Unii Europejskiej i pod względem poziomu wsparcia rodzin zajmujemy czwarte miejsce na 28 państw Unii.

Jeśli chodzi o średnie kwoty bezpośredniej pomocy w zakresie ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych, Polska znajduje się na miejscu 13., co oznacza awans o 11 pozycji w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama