Reklama

Resort Jarosława Gowina skrytykował projekt "500 zł na dziecko"

Projekt "500 zł na dziecko" jest "niewystarczający do osiągnięcia celu, jakim jest znaczna poprawa sytuacji demograficznej Polski" - ocenia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opinia resortu, w ramach konsultacji, została przesłana do Ministerstwa Rodziny.

Zdaniem wicepremiera i szefa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina wprowadzenie 500 zł na dziecko nie rozwiąże problemów demograficznych, z jakimi boryka się nasz kraj. "Nie ulega wątpliwości, że proponowane świadczenie to jedynie cząstka oddziaływań, które pozostają w zasięgu państwa. W tym znaczeniu projekt może być postrzegany jako niewystarczający do osiągnięcia celu, jakim jest znaczna poprawa sytuacji demograficznej Polski" - zaznaczono w piśmie, przesłanym do Ministerstwa Rodziny w ramach międzyresortowych konsultacji.

Reklama

Co więcej, program "Rodzina 500 plus" "może przyczynić się do utrwalenia ekskluzji społecznej i dezaktywizacji zawodowej gorzej sytuowanych obywateli".  

"Lektura projektowanej ustawy może doprowadzić do wniosku, że cała pomoc państwa w wychowaniu dzieci jest ograniczona wyłącznie do transferu socjalnego jednego rodzaju. Ujęcie zaproponowane w projekcie nie wydaje się prawidłowe. (...) Regulacja jest niepełna i wycinkowa" - ocenia resort Jarosława Gowina.

Ministerstwo zwraca również uwagę na "niespójność, jaka występuje pomiędzy intencjami projektodawcy, a treścią projektowanej regulacji".

"Rodzina 500 plus" zakłada, że rodzice otrzymają 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko. W projekcie nie uwzględniono żadnego kryterium dochodowego. 

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama