Reklama

Reklama

Resort edukacji zapowiada kolejne zmiany w szkołach

Resort edukacji zapowiada zmiany w zapleczu multimedialnym szkół. Chodzi o nowe pomoce techniczne oraz łatwiejszy dostęp do internetu. To element reformy konsultowany z ministerstwem cyfryzacji.

Dysproporcje w wyposażeniu multimedialnym szkół dotyczą dziś głównie placówek w miejscowościach usytuowanych daleko od dużych aglomeracji. Minister edukacji Anna Zalewska chce, by uczniowie mieli równe szanse rozwoju i korzystania z pomocy technicznych.

"W ciągu dwóch lat w każdej szkole będzie szerokopasmowy internet z bezprzewodowym łączem WiFi. Ponadto chcemy, by w najbliższych latach w szkołach - a być może i w każdej klasie - pojawiły się multimedialne tablice" - informuje minister.

Anna Zalewska dodaje, że równie istotne, jak zaopatrzenie szkół w sprzęt, będzie bezpieczeństwo uczniów w sieci.

"Chcemy finansować te zmiany, ale bierzemy też na siebie odpowiedzialność, która się z tym wiąże. Na terenie szkół będą działały aplikacje, które będą chronić uczniów przed niewłaściwymi treściami. Będziemy też aktualizować takie programy w 27 tysiącach szkół" - dodaje Anna Zalewska.

Wraz ze sprzętem pojawią się także szkolenia dla nauczycieli i dzieci z klas 1-3 w zakresie nauki programowania komputerowego. Na ten cel przeznaczonych będzie niemal 125 milionów złotych.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama