Reklama

Rekrutacja 2021. Rozpoczynają się zapisy uzupełniające

Na ostatnie wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych od wtorku będą mogli rekrutować wszyscy chętni. Rozpoczynają się zapisy uzupełniające. Kandydaci - na złożenie wniosku o przyjęcie - mają czas do czwartku do godziny 15. 16 sierpnia placówki ogłoszą listy zakwalifikowanych do przyjęcia, a 23 sierpnia listy przyjętych.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, odbywa się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez ministra edukacji i nauki. W latach ubiegłych harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Co musiał zrobić kandydat?

Przygotować wniosek, na którym określił listę swoich preferencji, tzn. kolejność szkół i klas, do których chciałby chodzić, począwszy od najbardziej wymarzonej, przez inne, które także byłyby dla niego odpowiednie. Wniosek należało złożyć w szkole pierwszego wyboru. Po zakończeniu roku szkolnego trzeba było uzupełnić go o oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły, a po otrzymaniu zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty uzupełnić także o oryginał lub kopię zaświadczenia.

Reklama

Wolne miejsca w szkołach

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych szkoły ogłosiły 22 lipca. Do piątku 30 lipca kandydat, który został zakwalifikowany, miał czas na potwierdzenie woli przyjęcia do konkretnej szkoły, do której się zakwalifikował. Potwierdzenie polegało na przedłożeniu w szkole oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

O tym, czy kandydat dostanie się do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym. Brane pod uwagę są także inne osiągnięcia ucznia.

Listy przyjętych i nieprzyjętych szkoły ogłosiły w poniedziałek. Wtedy też dyrektorzy placówek mieli poinformować kuratorów oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole, jeśli takie zostały.

3 sierpnia kuratorzy oświaty opublikują informacje o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsce. Potrwa do 5 sierpnia - w czwartek o godzinie 15 upływa czas na złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w ramach rekrutacji uzupełniającej oraz dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kiedy wyniki rekrutacji?

16 sierpnia szkoły podadzą do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniających. Następnie uczeń ma trzy dni (między 17 a 20 sierpnia do godziny 15) na potwierdzenie woli przyjęcia do danej placówki. Oznacza to złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach.

23 sierpnia szkoły opublikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej. Kolejne listy ewentualnych wolnych miejsc kuratorzy oświaty ogłoszą 24 sierpnia.

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu. Harmonogram ogłoszony przez ministra edukacji i nauki dotyczy tylko postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Nie dotyczy szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych. Harmonogramy rekrutacji do tych szkół są ogłaszane przez kuratorów oświaty.


INTERIA.PL/PAP
Dowiedz się więcej na temat: rekrutacja | szkoły

Reklama

Reklama

Reklama