Reklama

Reklama

Reaguj na krzywdę dzieci - apel MSW

Dzieci są szczególnie wrażliwe na przemoc, poniżanie i wyzwiska. Pamiętajmy o nich nie tylko 1 czerwca; każdego dnia reagujmy na krzywdę dzieci - przypomina MSW w Międzynarodowym Dniu Dzieci Będących Ofiarami Agresji.

Święto to przypada 4 czerwca; zostało ustanowione w 1982 roku na specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, poświęconej kwestii palestyńskiej.

"Każdy może stać się ofiarą przemocy fizycznej czy emocjonalnej. Jednak to dzieci są szczególnie wrażliwe na agresję, w tym przemoc domową lub szkolną, poniżanie i wyzwiska. O najmłodszych pamiętajmy nie tylko 1 czerwca. W trosce o dzieci i młodzież narażone na przemocą domową przypominamy, jak można pomóc, i ponawiamy nasz apel o aktywność na przejawy przemocy wobec najsłabszych" - przypomina rzeczniczka MSW Małgorzata Wożniak.

Reklama

Poinformowała, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku policja ujawniła ponad 32 tys. ofiar przemocy domowej (w ubiegłym roku takich osób było ponad 35 tys.). Założonych zostało ponad 24 tys. niebieskich kart (w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich ok. 26 tys.).

Od półtora roku policjanci podczas interwencji domowych korzystają z dodatkowych narzędzi, dzięki którym łatwiej identyfikują zagrożenia życia i zdrowia ofiar. Mają instrukcje - przygotowane m.in. we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy "Niebieska Linia", które pomagają w interpretowaniu znaków świadczących o przemocy.

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w oparciu o algorytmy i kwestionariusze, działa na terenie całego kraju od stycznia 2014 r.

Z sondażu przeprowadzonego w grudniu ub. roku na zlecenie MSW wynika, że 14 proc. Polaków w ciągu ostatniego roku było świadkiem przemocy w rodzinie. Tylko dwie na pięć osób zdecydowało się ją zgłosić. Uczestnicy sondażu najczęściej byli świadkami psychicznej i fizycznej formy przemocy w rodzinie, najrzadziej - przemocy o charakterze seksualnym. Świadkowie przemocy w rodzinie, którzy zdecydowali się ją zgłosić, najczęściej kontaktowali się w tej sprawie z policją (60 proc.). Jedna trzecia respondentów zadeklarowała też, że sprawę zgłosiła Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Pozostali ankietowani skorzystali z pomocy "Niebieskiej Linii" lub innego telefonu interwencyjnego (7 proc.), innej instytucji lub organizacji pozarządowej (20 proc.).

Gdzie zgłosić przemoc w rodzinie?

MSW przypomina, że przypadki przemocy w rodzinie można zgłaszać do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, dzwoniąc na "Niebieską Linię" (tel. 22 668 70 00) lub pisząc mail na adres poradnia@niebieskalinia.pl. Sprawę można zgłosić w każdej jednostce policji lub telefonicznie na numery alarmowe 997 lub 112.

19 sierpnia 1982 roku, na specjalnej sesji na temat kwestii palestyńskiej, Zgromadzenie Ogólne ONZ - wstrząśnięte ogromną liczbą palestyńskich i libańskich dzieci zabitych podczas dokonywanych przez Izrael aktów agresji - ustanowiło 4 czerwca  Międzynarodowym Dniem Dzieci Będących Ofiarami Agresji. Głównie chodzi o dzieci, które giną bądź zostają ranne w konfliktach zbrojnych.

Według ONZ w ciągu ostatniej dekady na świecie zginęło w konfliktach zbrojnych ponad 2 miliony dzieci, 6 milionów zostało rannych, wiele zostało sierotami. 500 tysięcy dzieci zostało zmuszonych do rozpoczęcia służby wojskowej lub zostało seksualnymi niewolnikami.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy