Reklama

Reklama

RCB: W ramach ćwiczeń Renegade/Sarex-20 w Polsce zawyją syreny

Syreny alarmowe zostaną włączone w ramach testowania systemu wczesnego ostrzegania - informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W związku z tym, że będą to ćwiczenia, nie należy podejmować żadnych czynności.

Ćwiczenia organizuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Przyjmowany scenariusz to naruszenie przestrzeni powietrznej przez statek powietrzny, który może stwarzać zagrożenie. 

Podczas testu zostanie uruchomiony trzyminutowy modulowany dźwięk syren. Odwołanie alarmu nastąpi przez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Syreny zostaną uruchomione przez wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego.

Celem ćwiczeń jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i instytucji cywilnych jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powietrznej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego. 

Reklama

Przedsięwzięcie będzie rozgrywane w przestrzeni powietrznej RP, Zatoce Pomorskiej, Zatoce Gdańskiej, na obszarach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

Rozpoczynające się we wtorek (6 października) ćwiczenia Renegade/Sarex-20 potrwają do piątku (9 października).

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama