Reklama

Reklama

Raport IBRiS: Jedna trzecia Polaków gotowa chwycić za broń

Z raportu Fundacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS wynika, że niemal 30 procent Polaków - w przypadku zaatakowania naszego kraju - zgłosiłby się do wojska lub innej organizacji działającej na froncie.

Z raportu Fundacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS wynika, że niemal 30 procent Polaków - w przypadku zaatakowania naszego kraju - zgłosiłby się do wojska lub innej organizacji działającej na froncie.

Jak mówi Anna Karasińska z Instytutu, z badania wynika, że sporemu odsetkowi społeczeństwa zależy nie tylko na bezpieczeństwie bliskich, ale i kraju: jedna trzecia badanych deklaruje gotowość do dołączenia do wojska bądź organizacji paramilitarnych i sanitarnych, jeśli zaszła by taka potrzeba.

Kolejnych 12 proc. respondentów zadeklarowało, że zamiast szukać schronienia czekało by na pobór do wojska.

"Postawy badanych są bardzo zróżnicowane wiekowo" - zwraca uwagę Anna Karasińska: najbardziej proobronnościowo deklarują się niezależnie od płci osoby w wieku 18-24 lata, a wraz z rosnącym wiekiem dochodzą kolejne czynniki wpływające na postawę.

Autorzy raportu zwracają także uwagę, że im większa deklarowana wiedza na temat historii Polski i świata, tym większa deklarowana chęć do obrony kraju. Podobny związek zachodził między deklaracją gotowości zgłoszenia do formacji ochotniczych a regularną praktyką religijną.

Badanie przeprowadzono w marcu na terenie całej Polski z wykorzystaniem metody komputerowo wspomaganych wywiadów osobistych. Próba badawcza wynosiła 1115 osób.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy