Reklama

Reklama

Rada Stała KEP: Wzywamy do dialogu i poszanowania godności

"Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i poszanowania godności każdego człowieka" - napisali biskupi w apelu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, która obradowała 28 października.

W informacji przekazanej przez biuro prasowe Episkopatu podano, że biskupi wyrazili niepokój w związku z eskalacją napięcia społecznego i agresji, niszczeniem mienia społecznego, przypadkami dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianiem sprawowania w nich liturgii.

"Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka" - napisali w apelu Rady Stałej.

Polityków i uczestników debaty społecznej wezwali do przeanalizowania przyczyn zaistniałej sytuacji i szukania dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła.

Reklama

Przytaczając słowa papieża Franciszka z dzisiejszej audiencji generalnej, który wezwał Polaków do "szacunku dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych", podkreślili, że "przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci".

Podkreślili, że "Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy".

Reklama

Reklama

Reklama