Reklama

Reklama

​PSL proponuje ponadpartyjny "Pakt dla zdrowia"

Zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia oraz maksymalne pozyskanie środków z UE na inwestycje w tej dziedzinie - to niektóre z propozycji PSL w ramach "Paktu dla zdrowia". Ludowcy proponują zawarcie ponadpartyjnego porozumienia w celu poprawy działania systemu ochrony zdrowia.

Zapisy "Paktu dla zdrowia", który otrzymała PAP, to efekt pracy nad programem PSL; ma on być przyjęty na jesiennym kongresie partii.

W dokumencie ludowcy proponują m.in. powiązanie zarobków pielęgniarek z wynagrodzeniem lekarzy (docelowo wynagrodzenie pielęgniarki miałoby wynosić minimum 60 proc. wynagrodzenia lekarza), zwiększenie do 2020 roku całkowitych wydatków na ochronę zdrowia w Polsce z 6,5 proc. do poziomu 9 proc. PKB. PSL uważa, że pieniądze powinny pochodzić z przesunięcia środków ze składki rentowej, tak aby obciążenia podatników z tytułu składki zdrowotnej nie wzrosły.

Reklama

PSL jest przeciwko dodatkowemu obciążaniu samorządów, które są właścicielami szpitali, koniecznością spłaty zadłużeń. Wśród pomysłów ludowców znalazło się także zwiększanie przychodu polskich szpitali poprzez leczenie obywateli z innych państw w ramach tzw. "turystyki medycznej".

Zdaniem PSL inwestycje w ochronie zdrowia należy wykonać dzięki maksymalnemu pozyskaniu na ten cel środków z UE, jak również dzięki środkom pochodzącym z partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dobrym pomysłem - według ugrupowania - jest zwiększenie, we współpracy z lekarzami rodzinnymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz rodzicami, wysiłku na rzecz popularyzacji aktywności fizycznej oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży. PSL proponuje także powrót gabinetów lekarskich do szkół. Kolejną inicjatywą jest zwiększenie liczby lekarzy geriatrów m.in. dzięki stworzeniu "krótkiej ścieżki specjalizacyjnej" dla lekarzy internistów oraz lekarzy medycyny rodzinnej.

PSL chce także podniesienia roli samorządów lokalnych w kształtowaniu i koordynacji regionalnej polityki zdrowotnej w celu "poprawienia rzeczywistej analizy potrzeb zdrowotnych".

Partia opowiada się za utrzymaniem jednolitego systemu podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, wprowadzeniem docelowej 11 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podniesienie wysokości wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, co zapewni im godziwe warunki życia, a w konsekwencji - jak przekonuje PSL - doprowadzi do zahamowania odpływu specjalistycznej kadry medycznej z kraju.

Ludowcy opowiadają się za radykalną zmianą sposobu finansowania ochrony zdrowia: za systemem rozliczeń każdego udzielonego świadczenia zdrowotnego. Wyrażają także kategoryczny sprzeciw dla przekształcania jednostek ochrony zdrowia w spółki prawa handlowego.

PSL jest za "kontynuowaniem prac nad opieką okołoporodową sprawowaną nad kobietą w okresie ciąży oraz opieką nad noworodkiem". Jednocześnie, z uwagi na wejście w życie programu 500plus, uważają za zasadne objęcie podobnym nadzorem niemowląt oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Ludowcy widzą szczególną potrzebę rozwijania opieki nad osobami w wieku starszym. W tym celu - według nich - należy utworzyć profesjonalny system domowej opieki nad seniorami, co pozwoli pozostać seniorom jak najdłużej w swoim środowisku.

Stronnictwo podkreśla, że dokument powstał po wysłuchaniu opinii przedstawicieli pacjentów, reprezentantów zawodowych i organizacji medycznych, środowiska akademickiego, ekspertów oraz przedsiębiorców formułuje zadania i cele polityki zdrowotnej. PSL wnioskuje w nim do przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego o zwołanie posiedzenia i podjęcia natychmiastowych działań, bo - jak zaznaczyli - "życie i zdrowie człowieka są dobrem najwyższym". 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne