Reklama

Przykra niespodzianka dla właścicieli domów i mieszkań. Duża podwyżka podatku

W przyszłym roku musimy przygotować się na wyższy podatek od nieruchomości. Jego maksymalna stawka corocznie ogłaszana jest przez Ministerstwo Finansów. Już dziś wiadomo, że w 2023 r. podatek wzrośnie aż o kilkanaście procent. To natomiast odbije się na kieszeni właścicieli domów i działek.

Podatek od nieruchomości to opłata lokalna, do  której regulowania zobowiązani są właściciel, współwłaściciele i użytkownicy wieczyści budynków oraz gruntów. Zasila budżet gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość.

Wysokość podatku od nieruchomości jest zmienna - ustala się ją w zależności od rodzaju oraz wielkości nieruchomości, a także jej lokalizacji. 

Podatek od nieruchomości  - w jaki sposób się go nalicza?

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości wyliczana jest w oparciu o zapisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jej wysokość ogłaszana jest przez resort finansów na podstawie danych zgromadzonych w pierwszym półroczu poprzedniego roku. 

Reklama

O ostatecznej wysokości podatku decydują jednak gminy. Mogą one przyjąć najwyższą stawkę lub ustalić niższy wymiar, np. pozostawiając ubiegłoroczną wysokości opłat.

Podatek od nieruchomości - szansa dla budżetów samorządowych

 Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika jednak, że jest to rzadka praktykaW 2022 r. aż 88 proc. gmin zdecydowała o podniesieniu podatku od nieruchomości. 

Jest to stosunkowo nowy trend - w przeszłości wiele samorządów pozostawało przy niższych stawkach, jednak pandemia i znaczący spadek wpływów do budżetu zmusił je do zmiany polityki. 

Dodatkowe środki finansowe są cenne dla gmin również teraz, w obliczu galopującej inflacji. Jeśli tendencja ta utrzyma się  w przyszłym roku, właściciele nieruchomości będą musieli się liczyć z podwyżką podatku przekraczającą 11 proc. 

Ile wynosi podatek od nieruchomości 2022?

Wysokość podatku uzależniona jest od rodzaju nieruchomości. Aktualnie maksymalne stawki prezentują się następująco:

  • 25,74 zł/mkw. - w przypadku budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
  • 0,89 zł/mkw. - za budynki mieszkalne,
  • 0,54/ mkw. - za grunty,
  • 1,03 zł/mkw. - za grunty, na których prowadzona jest działalność gospodarcza

Osoby, które stały się właścicielami nieruchomości objętych podatkiem są zobowiązane do złożenia w urzędzie gminy deklaracji DN-1 oraz IN-1 w maksymalnym terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Dokument ten powinien zawierać szczegółowe informacje o rodzaju, wielkości oraz położeniu nieruchomości. Na podstawie tych deklaracji wyliczana jest wysokość podatku.

Wzrost maksymalnej stawki. Ile wyniesie podatek od nieruchomości 2023? 

Na wysokość maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wpływa wiele czynników, takich jak np. aktualna sytuacja polityczna czy gospodarcza. W tym roku najważniejszym branym pod uwagę czynnikiem była inflacja. Jej wysokość na dzień wyliczeń wyniosła 11.8 proc

Ministerstwo Finansów zdecydowało więc, że właśnie o tyle podniesie przyszłoroczne stawki podatku. Zostały one wyszczególnione w obwieszczeniu ministra  z 28 lipca 2022 roku.

W jakim terminie trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Właściciele domów, mieszkań, gruntów i budynków użytkowych zobowiązani są do regulowania podatku w 4 ratach. Pierwsza z nich wypada 15 marca każdego roku, natomiast kolejne 15 maja, września i listopada.

W przypadku, gdy należna kwota podatku od nieruchomości jest niższa niż 100 zł, wpłaca się ją jednorazowo, w terminie do 15 marca.

Ile wyniesie podatek od nieruchomości w 2023 r? Górne stawki to:

  • 28,78 zł/mkw. - za budynki przeznaczone pod działalność gospodarczą,
  • 1,0 zł/mkw. - za budynki mieszkalne,
  • 1,16 zł/mkw. - w przypadku gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, 

W przypadku osób powiadających nieruchomości o dużej powierzchni, podwyżka ta może znacząco obciążyć budżet. Informacja o tym, jakie stawki przyjęły poszczególne gminy zostanie przez nie ogłoszona najpóźniej na początku przyszłego roku. 

Czytaj również:

Kolejna podwyżka dla właścicieli domów i mieszkań. Podatek idzie mocno w górę

Podatek od nieruchomości 2023. O ile wzrosną stawki w Warszawie?

Czeka nas największa podwyżka od 25 lat. Kogo dotknie?

Zobacz także:

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy