Reklama

Przygotował 10 przykazań dla Nowoczesnej. "Stoimy niemal w miejscu"

Poseł Nowoczesnej i kandydat na stanowisko szefa tego ugrupowania Piotr Misiło przygotował manifest dla swojej partii. „Zaczęło się ułańską szarżą, teraz stoimy niemal w tym samym miejscu” – pisze poseł i proponuje swojemu ugrupowaniu „10 przykazań”.

W "manifeście dla nowoczesnej Nowoczesnej" Misiło przekonuje, że jego ugrupowanie oferuje spójny i korzystny dla Polski i Polaków program, który mało kto zna i z którym się nie utożsamia. "Poza tym niczym się nie wyróżniamy" - pisze poseł.

"Nie stanowimy zespołu. Mamy cel, ale słabo wychodzi nam działanie w kierunku jego realizacji. Mamy świetną nazwę, ale mamy coraz gorszą markę. Mamy wodza, ale nie mamy lidera" - przekonuje Piotr Misiło.

W jego ocenie, by to zmienić, Nowoczesna potrzebuje nowej strategii. W jej formułowaniu powinien brać udział każdy członek partii. "Ważne jest zdanie jednostek, ale na końcu wszyscy musimy mieć wspólną wizję i plan odzyskania Polski dla Polaków i Europy. Musimy rozpocząć intensywną pracę nad odbudową marki Nowoczesna" - pisze Misiło.

Reklama

Poseł prezentuje 10 przykazań dla swojej partii, które brzmią następująco (pisownia oryginalna):

"10 przykazań .N

1. Stosunek do PiS.
Musimy zweryfikować stosunek do wyborców PiS. Głosowali oni na tę partię bowiem poprzedni rząd nie spełniał zasadniczych kryteriów kompetencji. Niezbędnym jest uruchomienie "Czarnej Księgi" by punkt po punkcie wykazać niekompetencję i populizm obecnych rządów. To nie "suweren" rządzi, ale jego przedstawiciele. Czas rozliczyć obietnice wyborcze PiS. Należy wyłapywać i piętnować kolejne przykład bezwzględność rządzących w dążeniu do władzy absolutnej. Jednocześnie niezbędnym jest opracowanie zasad funkcjonowania w środowisku "brudnej" debaty, którą do perfekcji opanowały główne "twarze" PiS. Zwycięstwo jest możliwe pod warunkiem, że nie pozwolimy sobie na walkę na warunkach przeciwnika.

2. Opieka nad osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi to obowiązek państwa.
Koniecznym jest przyjęcie narodowej strategii opieki społecznej nad tą częścią społeczeństwa. Rozwiązania w tym obszarze nie mogą ograniczyć się do walki o wyższe emerytury i zasiłki. Konieczne są systemowe zmiany prowadzące do stworzenia specjalnego systemu opieki przesuwającego większą odpowiedzialność za godne życie tej części społeczeństwa z indywidualnej na społeczna. Jednym z rozwiązań jest możliwość nadawania przez sąd osobom niepełnosprawnym umysłowo statusu dziecka, ale też należy uruchomić system wspierania osób w starszym wieku i niepełnosprawnych.

3. Efektywna gospodarka jest racją stanu Rzeczypospolitej.
Swoboda gospodarcza, podporządkowanie administracji rozwojowi przedsiębiorczości to polska racja stanu i priorytety zmian systemu prawnego. Tępienie patologii nie może powodować ograniczeń dla prosperowania uczciwych jednostek gospodarczych. Powinniśmy przygotować nową ordynację podatkową i nową, prostą, ustawę o VAT i zawsze pamiętać, że podatnik jest najważniejszym klientem państwa, nie możemy traktować go jako potencjalnego przestępcy.   

4. Stanowione prawo nie może wkraczać w sferę sumienia obywateli.
Prawo nie może zastępować sumienia. Żaden związek wyznaniowy nie może publicznie apelować do zmiany prawa narzucając swój, ludzki przecież, pogląd na niektóre rozstrzygnięcia. Prawo nie może narzucać sposobu działania indywidualnym osobom, gdy ich przekonanie jest inne. "Jakże mała musi być wiara wiernych, gdy do przestrzegania jej reguł potrzebny jest nakaz prawa i jego egzekucja".

5. Sądy rozsądzają spory sprawiedliwie i szybko.
Sprawiedliwość uzyskana po czasie, gdy szkoda mogłaby być naprawiona jest niesprawiedliwością. Niezbędnym jest zreformowanie postępowań sądowych tak, by nie były one przewlekłe. Niezbędnym jest przywrócenie samodzielnej prokuratury (przykład 9-cio miesięcznej pracy nad banalnym wypadkiem drogowym z udziałem pni premier jest typowym przykładem skutków podporządkowania prokuratury partii rządzącej). W szczególności ważną kwestią jest procedowanie z użyciem telekomunikacji oraz wprowadzenie zasady, iż obecność na sali sądowej jest przywilejem, a nie obowiązkiem. Dobór sędziów do sprawy - specjalizacja sądów: rodzinny, prawa handlowego, podatkowego, spółdzielczego, patentowego itp. Powinno się niezwłocznie uruchomić projektowanie nowelizacji kpk, kpc i kpa, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania w procedurach sądowych telekomunikacji. Należy w tym celu powołać w N zespół dla przygotowania propozycji.

6. Parlament ustanawia prawa i kontroluje działalność rządu.
Postuluję przywrócenie w Polsce demokracji - przestrzeganiu art. 10 Konstytucji RP i zaniechaniu stosowania zezwolenia wynikającego z art. 103 p. 1 Konstytucji RP, który pozwala posłom być członkiem Rady Ministrów lub sekretarzem stanu w administracji rządowej.

7. Rząd administruje państwem w sposób kompetentny - dobór premiera i ministrów wynika z ich umiejętności, a nie z przynależności partyjnej.
Rząd powołany jest do wykonywania prawa, a nie jego stanowienia - nie ogranicza to inicjatywy ustawodawczej, jednak praca nad kształtem ustawy winna się odbywać w Sejmie, a nie w ministerstwach. Jedynym kryterium obsady stanowisk w rządzie winna być kompetencja w danej specjalności i umiejętność zarządzania zespołami pracowników (merytokracja). Tylko w ten sposób zostanie przywrócona, opisana w konstytucji (choć dość ułomnie), zasada trójpodziału władzy.

8. Strategia energetyczna Polski jest jej fundamentem bezpieczeństwa.
Energie pozyskiwane ze źródeł odnawialnych, słońca, wiatru i geotermii powinny być priorytetem. Ruch prosumencki i polityka rozproszonych źródeł energii to podstawa nie tylko obniżania kosztów energii, ale i bezpieczeństwa państwa. Jest również bezsporną potrzeba budowy nowoczesnej elektrowni atomowej, jak też usprawniania istniejących elektrowni węglowych. Niezbędnym jest pilne dostosowanie prawa dla umożliwienia masowego pozyskiwania energii wiatrowej, wodnej i słonecznej. Koniecznym jest wprowadzenie odpowiednich systemów finansowania inwestycji, tak by nawet osoby niezamożne w prosty sposób mogły z takiej energii korzystać.

9. Powinniśmy dążyć do ujednolicenia stawki VAT i jej obniżenia finalnie do 16% (co roku -1%) oraz likwidacji PIT dla osób wynagradzanych za pracę z budżetu państwa.

Obecna sytuacja, w której pracownicy sfery budżetowej, emeryci i renciści są objęci podatkiem dochodowym jest paradoksalna - budżet państwa wypłaca co miesiąc zarobki po to by co miesiąc część z nich odprowadzać z powrotem do budżetu. Podobnym paradoksem jest opodatkowanie zasiłków dla bezrobotnych wypłacanych z kasy państwa.

10. Demokratyczna i obywatelska Nowoczesna w demokratycznej i obywatelskiej Polsce.
Nowoczesna partia nie może być prywatnym przedsięwzięciem kilku osób. Wybory w niej muszą być powszechne i odbywać się za pomocą narzędzi elektronicznych: internet lub sms. Decyzje muszą być podejmowane po wnikliwej analizie wszystkich dostępnych zmiennych, a nie w oparciu o emocje i widzimisię politycznych dyletantów. W Nowoczesnej partii nie możemy obrażać się na mających inne zdanie, tylko czerpać z niego co najlepsze. Musimy być skuteczni."
Pod koniec listopada Nowoczesna wybierze przewodniczącego partii. O fotel lidera ubiegać się będą obecny szef Nowoczesnej Ryszard Petru oraz poseł Piotr Misiło. Dwudniowa konwencja Nowoczesnej, podczas której delegaci wybiorą przewodniczącego i zarząd partii, a także Radę Krajową, odbędzie się 25 i 26 listopada w Warszawie.

Podczas regionalnej konwencji Nowoczesnej 1 października br. w Szczecinie Misiło stracił stanowisko lidera zachodniopomorskich struktur tej formacji na rzecz posła Radosława Lubczyka, wybranego do Sejmu z okręgu koszalińskiego. 10 listopada decyzją zarządu regionu Nowoczesnej w województwie zachodniopomorskim, został wybrany na przewodniczącego Nowoczesnej w Szczecinie.

JK

Czytaj także:  Lubnauer: Ambicja Schetyny pociągnie nas wszystkich na dno

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: piotr misiło

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy