Reklama

Reklama

Przewodniczący KRS: Uchwała SN nie jest źródłem prawa

"Uchwała Sądu Najwyższego, nawet taka posiadająca moc zasady prawnej, nie jest źródłem prawa i żaden sędzia sądu powszechnego ani wojskowego nie jest nią bezpośrednio związany" - oświadczył w piątek przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur.

Dodał przy tym, że zasada prawna uchwalona w czwartek przez trzy izby SN nie jest również absolutna, skoro przepisy, na podstawie której ją wydano, dopuszczają możliwość odstąpienia od niej - przez połączone izby lub pełny skład Sądu Najwyższego.

Sędzia Mazur zwrócił uwagę, że prawem i obowiązkiem każdego sędziego jest orzekanie, a sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji oraz ustawom.

"Uchwała Sądu Najwyższego, nawet taka posiadająca moc zasady prawnej, nie jest źródłem prawa i żaden sędzia sądu powszechnego ani wojskowego nie jest nią bezpośrednio związany. Przede wszystkim, uchwała taka nie ma mocy 'powszechnie obowiązującej wykładni przepisów' - od 1997 r. żaden organ państwa nie posiada do tego kompetencji" - oświadczył Mazur. Dodał, że wcześniej kompetencję tę posiadał Trybunał Konstytucyjny.

Reklama

Uchwała Sądu Najwyższego

W czwartek 23 stycznia Sąd Najwyższy w składzie trzech izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy wydał uchwałę dotyczącą legalności zasiadania w składach sędziowskich osób wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. SN ocenił, że tacy sędziowie nie powinni orzekać.

Jak zastrzeżono w uchwale podjętej łącznie przez ponad 60 sędziów SN i odczytanej przez I prezes SN Małgorzatę Gersdorf, odnosi się ona zarówno do obsady składów Sądu Najwyższego, jak i obsady składów sądów powszechnych i wojskowych.

Jak dodano, nienależyta obsada występuje, jeżeli "wadliwość procesu powoływania sędziów prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardów niezawisłości i bezstronności" w rozumieniu Konstytucji RP i prawa europejskiego.

Ponadto w uchwale zaznaczono, że uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Natomiast w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej SN ma zastosowanie do orzeczeń tej Izby bez względu na datę ich wydania.

W posiedzeniu nie uczestniczyli sędziowie z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN oraz siedmioro sędziów z Izby Cywilnej SN. 

Uchwała zapadła 53 głosami "za", z sześcioma głosami "przeciw". Jeden z sędziów głosujących przeciw zapowiedział pisemne zdanie odrębne. 

Według Ministerstwa Sprawiedliwości uchwała ta nie wywołuje skutków prawnych i została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy