Reklama

Przestroga dla emerytów: Nie spełnił jednego obowiązku. Musi zapłacić 1651 zł

71-latni Włodzimierz był przekonany, że nie musi płacić abonamentu. Spełniał wszystkie ustawowe kryteria. Mocno się zdziwił, gdy w lipcu dostał pismo z Poczty Polskiej wzywające go do zapłaty zaległych 1651 złotych. Poczta Polska podkreśla, że zwolnienie z opłat nie następuje automatycznie. Trzeba jeszcze to zgłosić na poczcie. To przestroga dla innych emerytów, którzy za radą sąsiadów po prostu przestają płacić abonament.

- Płaciliśmy abonament RTV, na pewno dokonywaliśmy opłat jeszcze przed tym, jak w 2005 roku wprowadzono obowiązek rejestracji odbiorników i regularnych opłat - mówi Interii pani Barbara, żona pana Włodzimierza.

Nie ukrywa, że małżeństwo w pewnym momencie przestało opłacać abonament RTV. - Nie pamiętam już, który to był rok. Wszyscy sąsiedzi po prostu mówili, że oni nie płacą, że wcale nie trzeba. Posłuchaliśmy - relacjonuje kobieta. Małżeństwo nie wyrejestrowało odbiornika.

Abonament RTV i upomnienie o zaległych opłatach. "Zaskoczyło nas to"

W lipcu pan Włodzimierz otrzymał pismo z Poczty Polskiej. Było to upomnienie dotyczące zaległych opłat abonamentowych. - W piśmie wskazano, że musi opłacić zaległości od początku 2017 roku do czerwca 2022. Łącznie 1651,51 zł. Zaskoczyło nas to - wskazuje pani Barbara.

Reklama

Dlaczego? - Mąż był już w tym okresie po 60. roku życia, ma obecnie 71 lat, a do tego miał wówczas i ma nadal emeryturę nieprzekraczającą miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Na dziś otrzymuje 2430 brutto - wyjaśnia kobieta. W związku z tym jest w grupie osób uprawnionych do zwolnienia z opłat abonamentowych.

- Byliśmy przekonani, że Poczta Polska miała tę informację. Gdyby ta zaległość była za jeszcze wcześniejsze lata, kiedy mąż nie zaliczał się do zwolnionej grupy, to byśmy zrozumieli - dodaje pani Barbara. Warto podkreślić, że wszystkie nieopłacone zobowiązania przedawniają się po pięciu latach.

Przestroga dla emerytów

Pan Włodzimierz odpowiedział Poczcie Polskiej, prosząc o anulowanie zaległości. Mężczyzna wskazał, że zgodnie z Ustawą o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005 roku wśród uprawnionych do zwolnienia z opłat abonamentowych są osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. 

"Jestem emerytem, którego miesięczne wynagrodzenie emerytalne na dzień dzisiejszy wynosi 2430 brutto miesięcznie" - poinformował Pocztę Polską mężczyzna.

Zwolnienie z abonamentu RTV. "Nie następuje z mocy prawa"

W październiku pan Włodzimierz otrzymał odpowiedź od Poczty Polskiej. Z pisma dowiadujemy się, że "zwolnienie z opłat abonamentowych nie następuje obligatoryjnie z mocy prawa, ale wymaga udziału osoby zainteresowanej. Zobowiązana jest ona zgłosić w placówce pocztowej zmianę stanu prawnego lub faktycznego, która ma wpływ na uzyskanie zwolnienia".

Oznacza to, że o terminie zwolnienia od opłat decyduje data dopełnienia tych formalności, nie - data uzyskania uprawnienia.

Pan Włodzimierz kilka dni po otrzymaniu upomnienia w sprawie zaległych opłat abonamentowych udał się na pocztę i dopiero wówczas, po podpowiedziach pracowników, dokonał tych formalności. Nie wiedział wcześniej, że ma taki obowiązek. W związku z tym uprawnienia do zwolnienia od opłat przysługują mu od sierpnia 2022 roku.

Poczta Polska nie umarza i nie rozkłada na raty. Konieczny wniosek do KRRiT

Pani Barbara wpłaciła 100 zł, które wystarczyło na opłatę zaległego abonamentu RTV od kwietnia do czerwca, oraz za lipiec 2022 roku. Myślała, że uda się chociaż rozłożyć zaległość na raty. - Trudno jest nam opłacić całość, 1651 zł, na raz. Niestety, poczta ani nie może nam tego anulować, ani rozłożyć na raty - komentuje pani Barbara. 

I faktycznie, w wyżej cytowanym liście Poczty Polskiej czytamy: "Poczta Polska S.A. nie może odstąpić od egzekwowania zarówno zaległej opłaty abonamentowej jak i odsetek za zwłokę w jej uiszczaniu. Nie jest również uprawniona do umorzenia lub rozłożenia na raty zadłużenia".

"Zgodnie z art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może na wniosek abonenta umorzyć lub rozłożyć na raty zaległość w płatności opłat abonamentowych oraz odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu" - dodano. O złożeniu takiego wniosku do KRRiT należy również poinformować Pocztę Polską.

Emeryci muszą dopełnić formalności. Jest jeden wyjątek

O sprawę spytaliśmy jeszcze Biuro Prasowe Poczty Polskiej. Informacje nam przekazane pokrywają się z pismem, które otrzymał pan Włodzimierz. Poinformowano nas, że aby być faktycznie zwolnionym z opłat abonamentowych, należy przedstawić w urzędzie pocztowym dowód osobisty i dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia z opłat RTV oraz złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia. 

"Zwolnienia od opłat abonamentowych RTV przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia z opłat RTV" - dodaje Biuro Prasowe Poczty Polskiej.

Jest jeden wyjątek. "Zgodnie z obowiązującą od 9 października 2015 roku Ustawą z 23 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych osoby, które ukończyły 75 lat, nie są zobowiązane do składania oświadczenia o spełnianiu warunków do zwolnienia z opłat abonamentowych oraz przedstawiania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do tego zwolnienia" - wskazuje Poczta Polska. Zwolnienie od opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończy 75 lat. 

Co ważne - przepisy nowej ustawy nie oznaczają abolicji długów abonamentowych. "Abonenci, którzy ukończyli 75. rok życia przed dniem 9.10.2015 roku, zobowiązani byli do zgłoszenia w placówce pocztowej nabytych uprawnień celem dopełnienia formalności i uzyskania zwolnienia z tytułu ukończenia 75 lat. Samoistne zaprzestanie wnoszenia opłat RTV powodowało powstanie zaległości abonamentowych" - czytamy.

Muszą uregulować zaległy abonament. "Wróżka czarodziejka pokazała na nas"

Biuro Prasowe Poczty Polskiej przekazało też Interii, że wszelkie decyzje odnośnie umorzenia należności może podejmować wyłącznie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Pan Włodzimierz zamierza złożyć pismo odwoławcze do KRRiT.

- Wróżka czarodziejka pokazała na nas. Proszę mi wierzyć, że tu, gdzie mieszkamy, nikt tego abonamentu nie płaci - mówi jeszcze pani Barbara. - Moim zdaniem największymi ofiarami w tej sytuacji są właśnie ci, którzy są nie do końca doinformowani. My naprawdę nie wiedzieliśmy, że musimy dopełnić formalności i udowadniać, że z tej opłaty abonamentowej mąż jest już zwolniony - podsumowuje.

Imiona bohaterów zostały zmienione

Chcesz skontaktować się z autorką? Napisz: magdalena.raducha@firma.interia.pl

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: abonament rtv | emerytura | emeryci | Poczta Polska SA

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy