Reklama

Reklama

Propozycja MSWiA: Powrót dziennikarzy do strefy przy granicy z Białorusią

Dziennikarze będą mogli pracować na terenach przygranicznych, jeśli w życie wejdzie przygotowywany przez MSWiA projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej - przekazał wiceszef resortu Maciej Wąsik. Jak dodał, proponowane przepisy umożliwiłyby wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania w strefie nadgranicznej, mimo zakończenia stanu wyjątkowego.

W czwartek do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw. Regulacja umożliwia m.in. wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. W projekcie proponuje się także zniesienie limitu wieku przyjmowanych funkcjonariuszy SG oraz umożliwia używanie przez nich plecakowych miotaczy gazu.

Jak powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, projekt - chociaż dba o bezpieczeństwo granicy - nie zastępuje stanu wyjątkowego, zaś proponowane przepisy są mniej restrykcyjne. - Mało tego, daje on możliwość pracy dziennikarzom na terenach przygranicznych w sposób uporządkowany. Wydaje się, że jest to niezbędna droga do tego, żeby utrzymać porządek publiczny, ład i bezpieczeństwo przy granicy państwowej - ocenił.

Reklama

Projekt: Koniec limitu 35. roku życia w Straży Granicznej

Jak dodał Wąsik, projekt wprowadza także "niezbędną zmianę w środkach przymusu bezpośredniego". - W tej chwili strażnicy mogą używać jedynie ręcznych miotaczy gazu. Jak pokazuje doświadczenie - w takich sytuacjach, jakie mamy na granicy - plecakowe miotacz są skuteczniejsze, lepsze i w niektórych sytuacjach po prostu niezbędne po to, żeby nie używać bardziej dotkliwych środków przymusu - zaznaczył. 

Odnosząc się do proponowanego zniesienia limitu wieku powiedział, że zmiana ta "od dawna jest postulowana przez Straż Graniczną". - Jest to ostatnia służba, która ma limit wieku 35 lat. Biorąc pod uwagę, że zbliżamy się do sporych naborów w SG, na wniosek jej kierownictwa postanowiliśmy przedłożyć rządowi, a później Sejmowi takie rozwiązanie. Wydaje się, że jest ono sensowne, szczególnie w tych warunkach, kiedy w Polsce jest bardzo niskie bezrobocie, a rynek pracy trudny dla pracodawców - podkreślił.

Wąsik dodał, że w Straży Granicznej potrzebni są fachowcy w różnym zakresie, także ci, którzy już skończyli 35 lat. - Chodzi tu głównie o fachowców w wąskich specjalizacjach. Dla nich służba w SG też będzie otwarta - podkreślił.

Strażnicy graniczni z szerszym katalogiem środków przymusu bezpośredniego

Wiceszef MSWiA zapewnił, że projekt będzie projektem pilnym i będzie procedowany odrębnym trybem. - Mamy nadzieję szybko go uchwalić, uzyskać akceptację Sejmu i Senatu - powiedział.

Jak zaznaczono w wykazie prac legislacyjnych rządu, regulacja ma przede wszystkim zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy państwowej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Wiąże się też bezpośrednio z utrzymującym się kryzysem na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej".

Dalsze rekompensaty dla przedsiębiorców z Podlasia i Lubelszczyzny

Zgodnie z projektem w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego - na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych, na czas określony, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Straży Granicznej - będzie mógł zostać wprowadzony zakaz przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Od zakazu zostaną określone wyjątki.

Z kolei w ustawie o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego wprowadzony zostanie zapis umożliwiający otrzymanie rekompensaty przez podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje