Reklama

Reklama

Prof. Jakub Stelina kandydatem PiS do Trybunału Konstytucyjnego

Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego jest prof. Jakub Stelina. W czwartek po południu zaplanowane jest posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości, która ma zaopiniować wniosek ws. jego wyboru w skład TK.

Początkowo posiedzenie komisji sprawiedliwości i praw człowieka miał się odbyć o godz. 15.30, ale przesunięto jej rozpoczęcie o godzinę. Według planów Sejm ma głosować w sprawie wyboru sędziów TK w czwartek późnym wieczorem.

Kim jest prof. Stelina?

Jakub Stelina urodził się w 1969 r., jest profesorem nauk prawnych, specjalistą prawa pracy. W 1993 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1999 r. do 2001 r. był prawnikiem w Biurze Prawnym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". W latach 1993-2000 r. był asystentem, a w latach 2000-2007 adiunktem w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego.

Reklama

W 1999 r. uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UG nadano mu stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa pracy, na podstawie pracy doktorskiej pt. "Związkowa zdolność układowa", napisanej pod kierunkiem prof. Lecha Kaczyńskiego. W 2006 r. Stelina otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego.

Od 2005 do 2008 r. był prodziekanem ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zaś od 2008-2012 prodziekanem ds. studiów niestacjonarnych na tym wydziale.

W latach 2007-2018 był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zaś w latach 2008-2009 w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji. Od 2012 do 2018 r. pełnił funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 2013-2014 był członkiem Rady Naukowej przy GIODO, a od 2016 do 2018 r. członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, przewodniczącym zespołu ds. przygotowania kodeksu zbiorowego prawa pracy.

Nieprzerwanie od 2010 r. zasiada jako członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w XI, XII i XIII kadencji.

W 2018 r. nadano mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych oraz otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu w Alba Iulia w Rumunii. Od 2018 r. pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Jak podano we wniosku o zgłoszenie jego kandydatury do TK, Stelina jest autorem, współautorem, a także redaktorem oraz współredaktorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym kilkunastu książek, m.in. komentarza do Kodeksu Pracy oraz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. "Autor podręczników do prawa pracy i prawa urzędniczego, autor monografii na temat układów zbiorowych pracy oraz charakteru prawnego stosunków pracy z mianowania i stosunków pracy osób pełniących funkcje organów państwa" - napisano we wniosku.

Zamieszanie wokół kandydatur

3 grudnia kończy się kadencja trzech sędziów TK: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. Zgodnie z regulaminem Sejmu, wnioski w sprawie kandydatów do TK składa się marszałkowi w terminie 30 dni przed upływem kadencji.

Klub PiS w końcu października zgłosił jako kandydatów do TK Stanisława Piotrowicza, Krystynę Pawłowicz i Elżbietę Chojną-Duch. Centrum Informacyjne Sejmu przekazało wówczas, że procedura dotycząca wyboru kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego będzie musiała zostać powtórzona w nowej kadencji Sejmu. Wynikało to m.in. z zasady dyskontynuacji prac parlamentarnych.

Dlatego PiS jeszcze raz zgłosiło swoich kandydatów. Jednak dokonując zgłoszeń pod koniec ubiegłego tygodnia, PiS nie przedstawił kandydatury Chojny-Duch; zgłoszona została natomiast kandydatura Roberta Jastrzębskiego. W środę poinformowano, że kilkudziesięciu posłów wycofało swoje poparcie dla kandydatury Jastrzębskiego, a procedura zgłoszenia kandydata zostanie ponowiona.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy