Reklama

Reklama

Prof. Czesław Kłak nowym sędzią Trybunału Stanu

Zgłoszony przez klub PiS prof. Czesław Kłak został w czwartek wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Stanu. Zastąpił na tym stanowisku Jarosława Wyrembaka, którego w styczniu wybrano do Trybunału Konstytucyjnego.

Sędziego Trybunału Stanu wybiera Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W czwartek większość ta wynosiła 207 posłów. Za kandydaturą Kłaka głosowało 254 posłów, przeciw było 142, 16 wstrzymało się od głosu.   

Dorobek

Urodzony w 1981 r. Czesław Paweł Kłak, w 2003 r. ukończył, z wynikiem bardzo dobrym, studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w 2012 r. doktora habilitowanego nauk prawnych na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.   

Reklama

"Odbył także aplikację prokuratorską oraz złożył z wynikiem bardzo dobrym egzamin prokuratorski i w latach 2008-2011 wykonywał zawód prokuratora (posiadając votum prokuratorskie jako asesor)" - zaznaczono we wniosku PiS zgłaszającym jego kandydaturę.  

Jak dodano prof. Kłak jest specjalistą w dziedzinach prawa karnego, postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii, ochrony praw człowieka i prawnych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest autorem ponad 140 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii autorskich i artykułów naukowych; prowadzi działalność ekspercką; jest autorem licznych opinii prawnych, w tym sporządzonych na zlecenie resortu sprawiedliwości, a także Biura Analiz Sejmowych.

W uzasadnieniu kandydatury zaznaczono też, że prof. Kłak jest m.in. ekspertem zewnętrznym zespołu powołanego przez ministra sprawiedliwości w czerwcu 2017 r. do spraw zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej.  

Obecnie prof. Kłak pełni funkcję Dziekana - Dyrektora Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa oraz kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kryminalistyki i Kryminologii w WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.    

Zmiany w trybunałach

Pod koniec stycznia br. Sejm wybrał dotychczasowego członka Trybunału Stanu Jarosława Wyrembaka na nowego sędziego TK; zastąpił na stanowisku zmarłego w grudniu zeszłego roku sędziego TK Henryka Ciocha.  

Z kolei w końcu lutego Sejm wybrał do TS mec. Macieja Zaborowskiego. Wybór Zaborowskiego - również zgłoszonego przez klub PiS - był konieczny w związku ze śmiercią w styczniu sędziego TS prof. Bogusława Banaszaka.   

Czym jest Trybunał Stanu

Przed Trybunałem Stanu, za naruszenie konstytucji lub ustawy, odpowiedzialność konstytucyjną ponoszą: prezydent, premier, członkowie rządu, prezesi NBP i NIK, członkowie KRRiT, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych oraz posłowie i senatorowie.  

TS wymierza (łącznie lub osobno) kary: utraty czynnego i biernego prawa wyborczego; zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i w organizacjach społecznych; utraty orderów, odznaczeń i tytułów honorowych.  

Zgodnie z konstytucją TS składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu; przewodniczącym TS jest I prezes Sądu Najwyższego.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy