Reklama

Prezydent Zduńskiej Woli usłyszał zarzuty

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim postawiła prezydentowi Zduńskiej Woli zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków. Doszło do tego w okresie od 2011 roku do 2016 roku.

Piotrowi N. - prezydentowi Zduńskiej Woli, zostały przedstawione zarzuty popełnienia dwóch przestępstw niedopełnienia obowiązków. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Wadliwie powołano prezesa miejskiej spółki

Prokurator zarzucił Piotrowi N., że w sposób rażący nie dopełnił ciążących na nim obowiązków wynikających z ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dopuścił on bowiem do powołania na prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji osoby, która prowadziła własną działalność gospodarczą. Zgodnie zaś z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczne prowadzenie działalności gospodarczej jest przeszkodą do zajmowania stanowiska m.in. prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Prezydent miasta nie podjął także żadnych działań przewidzianych między innymi w kodeksie spółek handlowych i w umowie spółki, które doprowadziłyby do odwołania wadliwie powołanego prezesa miejskiej spółki.

Reklama

Według prokuratury ten sposób podejrzany prezydent Zduńskiej Woli działał na szkodę interesu publicznego.

Oświadczenia majątkowe nie zostały przeanalizowane

Prezydent Zduńskiej Woli podejrzany jest także o rażące niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych składanych przez prezesa zarządu spółek komunalnych.

Będąc jedynym wspólnikiem miejskich spółek prowadzonych w formie spółek prawa handlowego, nie skorzystał on także z uprawnień przewidzianych w umowach spółek i kodeksie spółek handlowych do prawa kontroli przedsiębiorstwa. Nie podjął on także żadnych działań przewidzianych między innymi w kodeksie spółek handlowych i w umowach spółek, które doprowadziłyby do odwołania wadliwie powołanego prezesa miejskich spółek.

W ten sposób - zdaniem prokuratury -  podejrzany Piotr N. naraził kierowaną przez siebie jednostkę samorządową Urząd Miasta w Zduńskiej Woli na negatywne konsekwencje wynikające z art. 9 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. nieważność z mocy prawa powołania określonej osoby na prezesa zarządów spółek komunalnych.

Postępowanie nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim jest w toku.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy