Reklama

Reklama

Prezydent przedstawi plan zreformowania Rady Dialogu Społecznego

W poniedziałek podczas obrad Rady Dialogu Społecznego prezydent Andrzej Duda przedstawi własny projekt nowelizacji ustawy o RDS. Przypomniał, że zgodnie z powołującą RDS ustawą sprzed dwóch lat, po tym czasie należało przejrzeć przepisy i zaproponować ewentualne zmiany.

Wśród zaprezentowanych Radzie do konsultacji zmian dotyczących jej funkcjonowania prezydent zaproponował rozszerzenie przedstawicieli z głosem doradczym o Głównego Inspektora Pracy - obok przedstawicieli prezydenta, prezesów NBP i GUS. Zmienione mają zostać również m.in. zasady głosowania korespondencyjnego Rady i zmian w finansowaniu wojewódzkich rad dialogu.

Zmieniony miałby być również termin złożenia sprawozdania przewodniczącego Rady przed Sejmem. Obecnie sprawozdanie z rocznej działalności składa nowy przewodniczący, który - jak w poniedziałek - zmienia się pod koniec roku. Dlatego prezydent zaproponował, by sprawozdanie z kadencji było składane do 15 października, a osobne sprawozdanie z rocznej działalności Rady - do maja kolejnego roku.

Reklama

Prezydent liczy, że rada podczas posiedzenia w Pałacu Prezydenckim zaakceptuje ten projekt i zostanie on przeprowadzony przez parlament.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy