Reklama

Reklama

Prezydent powołał nowych sędziów SN. Wbrew NSA i SN

Prezydent Andrzej Duda powołał 27 osób na sędziów Sądu Najwyższego; 19 w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, 7 w Izbie Cywilnej i jednego sędziego w Izbie Karnej. Uroczystość mianowania sędziów w Pałacu Prezydenckim odbyła się bez udziału mediów. Wcześniej zabezpieczenia w tej sprawie wydały Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny.

O powołaniu sędziów SN poinformował na środowej konferencji wiceszef prezydenckiej kancelarii Paweł Mucha.

Prezydencki minister wskazał, że przepisy ustawy o KRS zakładają uprawomocnienie tych decyzji Rady ws. powołań sędziów, wobec których nie złożono odwołań.

"Sądy w Rzeczypospolitej nie są powołane do tego, żeby zmieniać ustawy; nie ulega wątpliwości, że jeżeli chodzi o możliwość zmiany ustawy, to konstytucyjnie ta kompetencja w procesie ustawodawczym przypisana jest polskiemu parlamentowi" - zaznaczył Mucha.

Nie ulega więc wątpliwości - dodał - że "w takiej sytuacji, kiedy wpłynęły wnioski ze strony KRS, oparte o prawomocne uchwały zgodne z ustawą o KRS, pan prezydent był uprawniony do tego, żeby skorzystać z konstytucyjnie przypisanej mu prerogatywy, jaką jest powoływanie sędziów".

Reklama

W ocenie ministra, który był pytany przez dziennikarzy m.in. o to, dlaczego prezydent nie poczekał na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE ws. przepisów ustawy o SN, nie ma żadnego uzasadnienia dla wstrzymywania przez prezydenta powołania nowych sędziów SN bądź dla czekania na "jakąkolwiek aktywność jakiegokolwiek innego organu". "Nie widzimy tutaj podstaw do tego, żeby ktokolwiek ingerował w zakres realizacji prerogatywy prezydenta" - zaznaczył.

Kolejny etap reformy

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta podkreślił ponadto, że powołania nowych sędziów SN stanowią realizację programu Andrzeja Dudy, którego elementem była reforma wymiaru sprawiedliwości.

Jak powiedział Mucha dzięki tym powołaniom zrealizował się kolejny - niezwykle ważny - etap reformy wymiaru sprawiedliwości. "Powołani zostali także sędziowie, którzy będą orzekali w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ustawa prezydenta z 8 grudnia 2017 r. przewidywała m.in. powołanie dwóch nowych izb SN - Izby Dyscyplinarnej, do której sędziowie powołani zostali na poprzedniej uroczystości i Izby Kontroli Nadzwyczajnej" - przypomniał.

"To jest przywracania fundamentów zaufania do wymiaru sprawiedliwości, to jest przywracanie tych funkcji, które SN powinien sprawować i to jest narzędzie, które ma zapewnić kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych w celu zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego" - mówił Mucha.

Jak zaznaczył "te powołania były potrzebna, to jest interes polskiego wymiaru sprawiedliwości". "Nie ma żadnego uzasadnienia, dla którego prezydent miałby czekać na jakąkolwiek aktywność jakiegokolwiek innego organu. Mamy sytuację określoną przepisami konstytucji (...) nie ma uzasadnienia dla wstrzymywania tego rodzaju powołań przez prezydenta" - powiedział Mucha pytany o to, dlaczego prezydent nie poczekał na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE odnoszące się do polskiej reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym SN.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta zaznaczył także, że w przypadku jedynej niepowołanej z rekomendowanych przez KRS osób "pojawiła się wątpliwość prawna, czy są spełnione kryteria określone w ustawie o SN".

Powołani sędziowie

Zgodnie z podanymi przez Muchę informacjami do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powołani zostali: adwokat i wykładowca akademicki Antoni Bojańczyk, prezes Prokuratorii Generalnej RP Leszek Bosek, sędzia SA Dariusz Czajkowski, notariusz Paweł Czubik, wykładowca akademicki Tomasz Demendecki, wykładowca akademicki Marek Dobrowolski, radca prawny Paweł Księżak, radca prawny Joanna Lemańska, sędzia SA Marcin Łochowski, wykładowca akademicki Oktawian Nawrot, wykładowca akademicki Janusz Niczyporuk, wykładowca akademicki Adam Redzik, radca prawny Mirosław Sadowski, sędzia SA Marek Siwek, sędzia SA Ewa Stefańska, wykładowca akademicki Maria Szczepaniec, wykładowca akademicki Krzysztof Wiak, sędzia SO Jacek Widło oraz radca prawny Grzegorz Żmij.
Spośód rekomendowanych do tej izby 20 osób, jedna nie została powołana.

Z kolei do pełnienia urzędu sędziego w Izbie Cywilnej powołani zostali: prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Jacek Grela, sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Beata Janiszewska, radca prawny Marcin Krajewski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie i dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie Małgorzata Manowska, sędzia SO w Lublinie Joanna Misztal-Konecka, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Tomasz Szanciło oraz dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w resorcie sprawiedliwości dr hab. Kamil Zaradkiewicz.

Do pełnienia urzędu w Izbie Karnej powołano zaś sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Wojciecha Sycha.

--

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy