Reklama

Prezydent powołał nowych członków Rady Dialogu Społecznego

Prezydent Andrzej Duda powołał siedmiu nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Uroczystość odbyła się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim. "Cieszę się, że zmiany ustawy dot. Rady Dialogu Społecznego zaczynają działać" - mówił prezydent podczas uroczystości.

W listopadzie nową przewodniczącą RDS została szefowa Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, zastępując na tym stanowisku minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską.

"Praca Rady Dialogu Społecznego jest niezwykle ważna"

"Bardzo serdecznie dziękuję minister Elżbiecie Rafalskiej, która przez rok była przewodniczącą rady z ramienia rządu. To był rok trudnych prac, analizowania mnóstwa aktów normatywnych. Praca rady była z całą pewnością pracą bardzo aktywną. Tego samego życzę nowej przewodniczącej" - powiedział prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Podkreślił, że praca Rady Dialogu Społecznego jest "niezwykle ważna". "Przez niespełna rok rada analizowała prawie 500 różnego rodzaju dokumentów legislacyjnych" - wskazywał prezydent Duda. Wyraził zadowolenie, że zmiany ustawy dotyczącej Rady Dialogu Społecznego, "które zostały dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat, zaczynają działać". Zaznaczył, że zmiany te były "efektem dwóch lat obserwacji i dobrej współpracy członków Rady i jej patrona - prezydenta RP".

Reklama

"Cieszę się, że ten projekt wspólnie udało nam się wypracować. Dzisiejsze poszerzenie spektrum podmiotów reprezentowanych w RDS jest m.in. właśnie efektem tej zmiany" - dodał prezydent.

Zwrócił uwagę, że praca Rady Dialogu Społecznego jest też pracą "bardzo trudną", a jej członkowie "nie muszą się ze sobą zgadzać. "Cała rzecz polega na tym, aby dialog się toczył i żeby starać się nawet w spornych sprawach wypracować takie rozwiązania, które są dla wszystkich do zaakceptowania" - podkreślił.

Siedmiu nowych członków

Podczas uroczystości prezydent Duda wręczył powołania nowym członkom RDS. W jej skład powołani zostali: główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak, Marcin Nowacki (ZPP), Mariusz Pawlak (ZPP), Jakub Bińkowski (ZPP), Arkadiusz Pączka (Pracodawcy RP) i Mirosław Grzybek (OPZZ).

Powołana przez ustawę z 27 sierpnia 2015 r. Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów. Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron - związkowców, pracodawców i rządu.

Nowelizacja ustawy o RDS

W lipcu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. RDS uzyskała prawo do opiniowania projektów strategii, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Dzięki temu strony reprezentowane w radzie mają zyskać wpływ na tworzenie innych niż ustawy dokumentów rządowych, dotyczących warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej, zasady partycypacji i solidarności społecznej oraz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych.

Zgodnie z nowymi przepisami strony reprezentujące pracowników i pracodawców mogą się zwracać do ministra finansów o interpretację ogólną w razie niejednolitego stosowania przepisów podatkowych.

Dzięki nowelizacji rada uzyskała także prawo do występowania do Sejmu i Senatu o umożliwienie przedstawienia parlamentowi informacji o sprawach istotnych dla zadań realizowanych przez RDS. Zmiany dotyczą również kompetencji do informowania Sejmu i Senatu o działalności Rady. Obok sprawozdania z działalności w roku poprzednim będzie przedstawiana także informacja o działalności w okresie kadencji przewodniczącego.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy