Reklama

Reklama

Prezydent podpisał nowelę ustawy o ubezpieczeniach społecznych

Możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - to założenia noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski - podała we wtorek jego kancelaria.

Możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne  - to założenia noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski - podała we wtorek jego kancelaria.


Nowe regulacje przewidują zmianę przepisów przez dopuszczenie odroczenia terminu płatności lub rozłożenie na raty całej zaległości dłużnika z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, w tym również należności finansowanej przez ubezpieczonego. Znalazły się w niej też zmiany związane z ewidencjonowaniem opłaty prolongacyjnej na subkoncie ubezpieczonego oraz na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, w celu zabezpieczenia interesu ubezpieczonego pracownika i uzyskania przez niego rekompensaty związanej ze spłatą należności z tytułu składek.

Reklama

Obecnie ZUS może na wniosek płatnika składek, który jest dłużnikiem, odroczyć termin ich płatności lub rozłożyć spłatę należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Jednak ulgi te mogą dotyczyć jedynie należności z tytułu składek finansowanych przez samego płatnika. Nie dotyczą składek finansowanych przez ubezpieczonego, niebędącego płatnikiem składek, potrącanych z jego wynagrodzenia.

Jak podkreśliła prezydencka kancelaria: "stanowi to często barierę uniemożliwiającą spłatę zadłużenia".

"Należy podkreślić, że obecnie płatnik składek, który chciał zawrzeć układ ratalny lub skorzystać z odroczenia terminu płatności składki musiał przed zawarciem umowy dokonać opłacenia części składki finansowanej przez ubezpieczonego" - poinformowała we wtorek Kancelaria.

"Dla dużej grupy płatników był to warunek uniemożliwiający zawarcie takiej umowy z ZUS. W latach 2010 - 2011, spośród wniosków, które wpłynęły do Zakładu i pozostały bez rozpatrzenia blisko 90 proc. z nich związane było z nieopłaceniem składek w części finansowanej przez ubezpieczonych" - dodano.

Kancelaria Prezydenta wskazała, iż spłata należności w systemie ratalnym jest jedną z najskuteczniejszych form odzyskiwania należności z tytułu składek. "Zawarcie układu ratalnego pozwala płatnikowi na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej oraz zawieszenie wszelkich dotychczas prowadzonych działań egzekucyjnych, zarówno w ramach egzekucji własnej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i poprzez Urzędy Skarbowe" - czytamy w komunikacie.

"Zmiana przepisów umożliwiająca spłatę w układzie ratalnym całości zobowiązań względem ZUS pozwoli wielu przedsiębiorcom wyjść z zadłużenia i kontynuować działalność w dotychczasowym zakresie" - podkreślono.

"Rozwiązanie to umożliwi także szersze odzyskiwanie przez ZUS kwot zaległych składek, których pełna egzekucja niejednokrotnie bywa nieskuteczna" - dodano.

Przedstawiane rozwiązanie zmierza do złagodzenia skutków finansowych, które dotknęłyby ubezpieczonych niebędących płatnikami składek w przypadku opóźnienia w przekazaniu składek do otwartych funduszy emerytalnych i zewidencjonowaniu ich na subkoncie w ZUS wynikającego z rozłożenia na raty części składki finansowanej przez tych ubezpieczonych.

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia siódmego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy