Reklama

Reklama

Prezydent odznaczył stopniem generalskim komendantów w Lublinie i Katowicach

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało we wtorek, że prezydent mianował komendantów wojewódzkich policji w Lublinie i Katowicach na pierwszy stopień generalski. Wręczenie nominacji nastąpi 23 lipca podczas obchodów Święta Policji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Jak podało BBN prezydent Andrzej Duda 17 lipca 2017 r. mianował na stopień nadinspektora policji komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Pawła Dobrodzieja oraz komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Krzysztofa Justyńskiego.

Dobrodziej jest komendantem od 11 lutego 2016 r., Justyński - od 19 maja 2016 r.

Dobrodziej służbę w Policji rozpoczął w 1990 r. w Komendzie Rejonowej Łódź - Polesie. Następnie pracował w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Od 1998 r. pracował w Wydziale XIV w Łodzi Biura Do Walki Z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji. A od 2000 r. pełnił służbę w Centralnym Biurze Śledczym KGP w Łodzi. W 2007 r. objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Łodzi CBŚ KGP, a w 2011 r. - Naczelnika tego wydziału. Od września 2014 r. był - p.o. naczelnika zarządu CBŚP w Łodzi, a od kwietnia 2015 r. - Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Łodzi.

Reklama

Insp. Paweł Dobrodziej urodził się 15 maja 1970 r. w Łodzi, jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Od 30 lat zajmuje się sportami walki.

Insp. mgr Krzysztof Justyński służbę w policji rozpoczął w lipcu 1992 r. w pionie kryminalnym Komendy Rejonowej Policji w Wodzisławiu Śląskim; od lutego 2001 służył w sekcji prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju - w grudniu 2003 r. został zastępcą Naczelnika Sekcji Prewencji.

W marcu 2005 r. został Komendantem Komisariatu Policji w Skoczowie; od lutego 2006 r. był pierwszym zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu Zdroju, następnie - od listopada 2008 r. - zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim. Od sierpnia 2011 r. pełnił funkcję pierwszego zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim a następnie - od lutego 2012 r. - Komendanta.

Justyński jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, mgr prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także Studia Podyplomowe w zakresie uprawnień pedagogicznych w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach oraz Studium Zarządzania o profilu Zarządzanie w jednostkach Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Otrzymał m.in. Brązową, srebrną odznakę "Zasłużony Policjant", brązowy medal "Za Długoletnią Służbę".

Reklama

Reklama

Reklama