Reklama

Reklama

Prezydent mianował nowego dowódcę generalnego

Bronisław Komorowski wręczył we wtorek akt mianowania na dowódcę generalnego rodzaju sił zbrojnych generałowi dywizji Mirosławowi Różańskiemu, który obejmie stanowisko 30 czerwca.

"Jest kwestią dobrego obyczaju, ale także odpowiedzialności za polskie siły zbrojne, stworzenie szansy sukcesywnego przejęcia odpowiedzialności" - powiedział prezydent przypominając, że faktyczna zmiana dowódcy nastąpi 30 czerwca.

Komorowski podkreślił, że zmiana dokonuje się w momencie szczególnym - niepokojących wydarzeń na wschodzie i starań o wzmocnienie NATO na wschodnich obrzeżach.

"Nasza troska o to, by bezpieczna była wschodnia flanka sojuszu północnoatlantyckiego, musi się przejawiać przede wszystkim tym, aby ten element flanki wschodniej, jaki stanowi Polska i polska armia, był dowodzony i szkolony i aby był przygotowany na każdą okoliczność" - dodał prezydent.

Reklama

Majewskiemu - pierwszemu dowódcy generalnemu - prezydent dziękował za rolę odegraną w reformie systemu dowodzenia, która wprowadziła to stanowisko. Różańskiemu życzył, by umacniał nowe rozwiązania oraz "aby miał to wielkie szczęście, ale i umiejętności, aby wzmacniać polskie siły zbrojne, także korzystając z decyzji, które zapadły w zakresie modernizacji".

"To będzie także wielka odpowiedzialność za jakość, za zdolności i umiejętności polskiego wojska" - dodał.

Różański zapewnił, że zadba, aby podlegające mu związki taktyczne "były gotowe do przyjęcia nowych systemów uzbrojenia, dedykowanych wojsku w ramach programu modernizacji technicznej" oraz że wojsko będzie się szkolić, by było gotowe wypełniać plany przygotowane w Sztabie Generalnym. Zapowiedział, że będzie współpracował z dowódcą operacyjnym i z sojusznikami, słuchając opinii starszych kolegów, którzy już zakończyli służbę, i wszystkich tych, dla których ważne jest bezpieczeństwo kraju.

W obowiązującym od początku ubiegłego roku systemie kierowania i dowodzenia armią Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych jest jednym z dwóch głównych dowództw. Podlega mu 85 proc. z ok. 100-tysięcznej armii.

Zgodnie z konstytucją prezydent mianuje szefa Sztabu Generalnego WP oraz dowódców rodzajów sił zbrojnych (w obecnym systemie dowodzenia są to dowódca generalny i dowódca operacyjny).

53-letni gen. Różański jest współtwórcą Dowództwa Generalnego RSZ, powstałego z połączenia wcześniejszych odrębnych dowództw sił lądowych, morskich, powietrznych i specjalnych. W 2013 r. Różański był pełnomocnikiem szefa MON do spraw wdrażania nowego systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, a następnie od sierpnia 2013 r. szefem grupy organizacyjnej dowództwa generalnego.

Wcześniej dowodził m.in. 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu i 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu.

Dotychczasowy dowódca generalny gen. broni pilot Lech Majewski, który odebrał we wtorek akt zwalniający ze stanowiska, 30 czerwca skończy 63 lata i będzie musiał przejść w stan spoczynku.

Reklama

Reklama

Reklama