Reklama

Prezydent Duda podpisał pięć nowych ustaw

Prezydent Andrzej Duda podpisał pięć ustaw - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Jednym z aktów jest Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa ma wcielić do polskiego prawa przepisy dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich. Unijna dyrektywa z 2013 roku ustanawia wymagania, które mają ograniczyć ryzyko wystąpienia poważnej awarii podczas poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia ropy i gazu z dna morza. Dyrektywa zobowiązuje do wprowadzenia mechanizmów ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy bezpieczeństwa.

Prezydent podpisał również nowelizację ustawy o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej. Ustawa przyznaje państwowym i samorządowym jednostkom budżetowym uprawnienie do wyprzedzającego finansowania operacji w ramach działania "transfer wiedzy i działalność informacyjna", objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Reklama

Z kolei nowelizacja ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym ograniczy zasadę solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli, posiadaczy, nieruchomości w sytuacji, gdy jeden lub kilku z nich korzysta ze zwolnienia od podatku.

Nowelizacja ustawy o rybołówstwie morskim między innymi uniemożliwia przekazanie określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych statkom innego armatora.

Prezydent podpisał też ustawę, która włączy celników do systemu emerytur służb mundurowych. To realizacja wyroku Trybunały Konstytucyjnego, który uznał, że funkcjonariusze Służby Celnej są dyskryminowani ze względu na ich sytuację prawną, różniącą się od sytuacji funkcjonariuszy innych służb mundurowych.

Informacyjna Agencja Radiowa

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy