Reklama

Reklama

Prezydent dostanie 40 proc. podwyżki. Posłowie przyjęli dwie poprawki Senatu

Sejm przyjął dwie z czterech uchwalonych przez Senat poprawek do ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Poprawki te dotyczą doprecyzowania zasad naliczania wynagrodzeń dla osób wymienionych w ustawie. Podwyżkę na poziomie 40 proc. otrzyma m.in. prezydent Andrzej Duda.

Podczas piątkowych obrad Sejm głosował nad zgłoszonymi przez Senat poprawkami do uchwalonej w sierpniu nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Sejmowa Komisja Finansów publicznych zaopiniowała przyjęcie dwóch z czterech senackich poprawek, które doprecyzowały zasady naliczania wynagrodzeń dla wymienionych w ustawie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Zgodnie z opinią komisji pierwsza poprawka, dotycząca zasad waloryzacji wynagrodzeń, została odrzucona - za odrzuceniem głosowało 259 posłów, przeciw 174, a 9 wstrzymało się od głosu. Z kolei trzecia poprawka również została przez Sejm odrzucona - za odrzuceniem głosowało, a przeciw odrzuceniu - 207. 10 posłów wstrzymało się od głosu

Reklama

Druga i czwarta poprawka, głosowane łącznie, zostały przyjęte - nikt nie głosował za ich odrzuceniem, a przeciw odrzuceniu głosowało 435 posłów. 9 posłów wstrzymało się od głosu.

Poprawki dotyczą m.in. ubezpieczeń społecznych dla małżonka prezydenta Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe została uchwalona przez Sejm 11 sierpnia. Dokonuje ona zmian w systemie wynagradzania prezydenta oraz byłych prezydentów, a także zasad ustalania maksymalnej wysokości diet lub wynagrodzeń w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli. Wynagrodzenie prezydenta ma się składać z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej, co oznacza wzrost o 40 proc. w stosunku do obecnej wartości.

Ustawa została uchwalona z uwzględnieniem zaproponowanych przez klub PiS poprawek. Poprawki te m.in. dodają przepisy regulujące kwestię ubezpieczeń społecznych dla małżonka prezydenta RP, a także regulują naliczanie wynagrodzeń dla urzędników Państwowej Komisji Wyborczej.

Odpowiedź na inicjatywę prezydenta Przyjęcie przez parlament tej noweli było odpowiedzią na inicjatywę prezydenta, który w sierpniu podpisał rozporządzenie, wprowadzające podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, w tym podsekretarzy stanu (wiceministrów). 

Dzięki rozporządzeniu wzrosną także uposażenia parlamentarzystów, bo - zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora - ich uposażenie odpowiada 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu (z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat). 

Na ostatnim posiedzeniu Senatu senatorowie opowiedzieli się na przyjęciem kilku doprecyzowujących i legislacyjnych poprawek do ustawy, które zostały przedstawione na posiedzeniu połączonych komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz budżetu i finansów publicznych.

Nie poparli jednak zarekomendowanych przez komisję poprawek, zakładających m.in., że wzrost wynagrodzenia prezydenta będzie obowiązywał dopiero od następnej kadencji głowy państwa. Nie poparli także poprawek skreślających przepisy przewidujące objęcie małżonka prezydenta RP i żon byłych prezydentów obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, a także zwiększenie wysokości wynagrodzeń członków Państwowej Komisji Wyborczej.


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje