Reklama

Reklama

​Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Podmioty lecznicze muszą dostosować do końca 2017 r. swoje placówki do obowiązujących norm budowlanych czy przeciwpożarowych - stanowi nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i o działalności leczniczej, która została podpisana dzisiaj przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Dziś norm budowlanych czy przeciwpożarowych nie spełnia 15 proc. placówek; problem dotyczy głównie szpitali powiatowych.   Nowelizacja wydłuża też czas na wprowadzenie obowiązku posiadania przez szpitale umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Pierwotnie obowiązek ten miał obowiązywać od stycznia 2014 r., ale termin ten już raz odsunięto i określono na 1 stycznia 2016 r. 

W myśl obowiązujących obecnie przepisów, do 31 grudnia 2015 r. szpitale mogą zawierać takie ubezpieczenie na zasadzie fakultatywności. Projekt wydłuża ten czas o rok - do 1 stycznia 2017 r.   Nowela przewiduje ponadto m.in. zmiany dotyczące wymagań w odniesieniu do centrów urazowych dla dzieci. Definiuje, że takie centrum jest wydzieloną częścią szpitala, w którym działa szpitalny oddział ratunkowy i gdzie specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań, by szybko diagnozować i leczyć pacjenta. 

Reklama

Nowela wyszczególnia, jakie sprzęty powinny być w takim centrum i jacy specjaliści w nim leczyć.   

W znowelizowanej ustawie zapisano m.in., że dopiero od stycznia 2021 r. wejdzie w życie przepis zakładający, iż centrum urazowe dysponuje lądowiskiem lub lotniskiem dla śmigłowca ratunkowego, zlokalizowanym w takiej odległości, aby możliwe było przyjęcie pacjenta urazowego dziecięcego bez pośrednictwa specjalistycznego środka transportu sanitarnego.   

Podczas prac legislacyjnych posłowie zdecydowali o dodaniu do noweli przepisów określających zadania ratowników medycznych: m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych - samodzielnie lub pod nadzorem lekarza; zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób poszkodowanych. W myśl ustawy zadaniami ratownika są również transport chorego i udzielanie wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.   

Nowelizacja mówi, że ratownik to zarówno osoba pracująca w podmiotach leczniczych, jak i ratująca ludzi w górach, na obszarach wodnych, w jednostkach morskich, wojskowych, ochrony przeciwpożarowej czy na lotniskach.   Za wykonywanie zawodu ratownika medycznego uważa się również nauczanie zawodu ratownika medycznego oraz organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.   Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy