Reklama

Reklama

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dot. uporządkowania obrotu materiałami wybuchowymi

Prezydent podpisał we wtorek nowelizację mającą uporządkować obrót materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego, m.in. fajerwerkami, poprawić przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa i zapewnić tym produktom swobodny dostęp do rynku unijnego.

Zobacz też:

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. umowy o utworzeniu azjatyckiego banku AIIB

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dot. zwiększenia bezpieczeństwa produktów

Nowela ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - podpisana

Reklama

Chodzi o nowelę ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw, którą przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Realizuje ona wytyczne dyrektyw 2013/29/UE, 2014/28/UE oraz 2014/58/UE. W wypadku dwóch z nich termin wdrożenia minął w pierwszej połowie zeszłego roku, trzeciej mija w kwietniu tego roku. Przepisy dotyczą m.in. materiałów wybuchowych używanych w górnictwie, ale także np. petard i fajerwerków.

Nowelizacja doprecyzowuje obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, a także upoważnionych przedstawicieli producenta, związane z zapewnieniem zgodności tych wyrobów z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa.

Na jednostki notyfikowane nałożono obowiązek oznaczania wyrobów pirotechnicznych numerami rejestracyjnymi i prowadzenia rejestru nadanych numerów rejestracyjnych. Zdaniem autorów, ułatwi to identyfikację i śledzenie wyrobów pirotechnicznych w całym łańcuchu dostaw. W praktyce wszystkie wyroby pirotechniczne wprowadzane do obrotu muszą spełniać stosowne wymagania, mają być prawidłowo oznaczone i muszą mieć odpowiednią dokumentację.

Nowela zobowiązuje też podmioty gospodarcze do informowania użytkowników materiałów wybuchowych o warunkach ich bezpiecznego użytkowania. Wprowadza także zasady wydawania i cofania pozwoleń na wytwarzanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego metodą in situ (chodzi o wytwarzanie tych materiałów w miejscu ich użycia i przeznaczenie przez wytwórcę na potrzeby własne bezpośrednio po wytworzeniu).

Ustawa zawiera także zasady kontroli wewnątrzwspólnotowego przemieszczania materiałów wybuchowych i amunicji. Przyjęto, że nadzór nad rynkiem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, używanych w górnictwie, będzie sprawował (jak dotychczas) Wyższy Urząd Górniczy. Z kolei materiały wybuchowe wykorzystywane poza górnictwem będą kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Natomiast rynek wyrobów pirotechnicznych będzie kontrolowany - w zależności od klasy wyrobów - przez Inspekcję Handlową lub Państwową Inspekcję Pracy.

Przedstawiono także sankcje dla podmiotów gospodarczych działających na rynku materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych za nieprzestrzeganie przepisów ustawowych. Najwyższą karę - do 100 000 zł - przewidziano dla producenta lub importera, który wprowadza do obrotu materiały wybuchowe lub wyroby pirotechniczne niezgodne z wymogami bezpieczeństwa, i dla dystrybutora, który udostępnia je na rynku. Środki finansowe pochodzące z kar zasilą budżet państwa.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy