Reklama

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Karty nauczyciela

Do 14 dni będzie wydłużony czas na powiadomienie przez dyrektora rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka" – zakłada m.in. nowelizacja ustawy Karta nauczyciela, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

O podpisaniu nowelizacji Karty nauczyciela poinformowano na stronie internetowej prezydenta.

W obecnej nowelizacji - uchwalonej w listopadzie tego roku przez Sejm - wydłużono do 14 dni czas na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka", a także doprecyzowano, że o podejrzeniu popełnienia takiego czynu nie zawiadamia się rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli okoliczności bezspornie wskazują, że do takiego czynu nie doszło. Dotychczas dyrektor szkoły musiał w ciągu trzech dni powiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli o takim czynie.

Reklama

W nowelizacji określono również maksymalny czas na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o jego umorzenie - rzecznik ma to zrobić nie później niż w terminie 3 miesięcy od wszczęcia tego postępowania.

Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie pięciu miesięcy

Zdecydowano także, że postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie pięciu miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, oraz po upływie dwóch lat od popełnienia tego czynu.

W nowelizacji Karty nauczyciela znalazły się też zapisy nowelizujące inne ustawy, m.in. Prawo oświatowe i ustawę o systemie oświaty. Wprowadzono m.in. zasadę publikowania, w formie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, listy jawnych zadań egzaminacyjnych z ustnej matury z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Lista jawnych zadań egzaminacyjnych ma dotyczyć egzaminu maturalnego przeprowadzanego od roku szkolnego 2022/2023.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu wprowadzającego możliwość sfinansowania szkołom usług dostępu do Internetu, który wejdzie z życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

***

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź!

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!


PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy