Reklama

Reklama

Prezydent Andrzej Duda: Inicjatywa Trójmorza ma gigantyczny potencjał

- Inicjatywa Trójmorza ma olbrzymi, gigantyczny potencjał; kraje członkowskie Inicjatywy są coraz częściej postrzegane jako motor napędowy gospodarki europejskiej oraz atrakcyjne miejsce do inwestowania - mówił we wtorek w Lublinie prezydent Andrzej Duda.

- Cieszę się, że inicjatywa Trójmorza z takim powodzeniem się rozwija oraz że oznacza także i formułę współdziałania samorządów - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda, otwierając II Forum Regionów Trójmorza w Lublinie.

Prezydent wyraził zadowolenie z faktu, że inicjatywa Trójmorza z takim powodzeniem się rozwija. Podziękował marszałkowi województwa lubelskiego Jarosławowi Stawiarskiemu za zorganizowanie Forum.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

Reklama

Wspólne działanie

- Właśnie cała rzecz polega na tym, by to współdziałanie w ramach Trójmorza odbywało się nie tylko na poziomie prezydentów. (...) Żeby to działało, konieczne były dwa elementy - z jednej strony impuls polityczny ze strony prezydentów, (...) ale także i dobra wola ze strony rządów, współdziałanie premierów, ministrów, współdziałanie wszystkich poziomów - dziś powiedzielibyśmy władz publicznych - zauważył Duda.

Prezydent zwrócił uwagę, że Forum Regionów Trójmorza odbywa się już po raz drugi oraz "że oznacza to właśnie także i formułę współdziałania samorządów, a więc tego odrębnego szczebla władz publicznych, także w realizacji tej wielkiej idei budowania więzi między naszymi krajami i rozwoju infrastruktury w naszym regionie".

- Jestem ogromnie zaszczycony, że mogę dziś otworzyć obrady II Forum Regionów Trójmorza oraz Samorządowy Kongres Gospodarczy, który odbywa się w pięknym, historycznym Lublinie, jednym absolutnie z najpiękniejszych polskich miast, właśnie w tej bardziej wschodniej części Polski - podkreślił.

Zaznaczył, że o tej części naszego kraju "w ciągu ostatnich lat mówimy, że stanowimy taki przykład tego, że Polska może się rozwijać w sposób zrównoważony i że wreszcie także i na tej ziemi realizowane są duże inwestycje, na które ta część Rzeczypospolitej przez tak wiele lat czekała".

Duda podkreślił, że "to ogromny krok naprzód, który będzie potężnym impulsem rozwojowym, dla tej ziemi, a tym samym dla naszej części Europy".

Gigantyczny potencjał

Prezydent podkreślił, że Inicjatywa Trójmorza to 112 mln mieszkańców i 30 proc. Unii Europejskiej. - To jest naprawdę olbrzymi, gigantyczny potencjał - ocenił.

Zwracał przy tym uwagę, że w ostatnich 15 latach państwa Trójmorza rozwijały się najbardziej dynamicznie w całej Europie, ponieważ - jak mówił - nasze społeczeństwa są złaknione tego, aby osiągnąć taki poziom życia, jaki jest w państwach zachodniej Europy. - A ludzie u nas przyzwyczajeni są do ciężkiej pracy i gotowi są ciężko pracować po to, by osiągnąć sukces. Mają ogromne ambicje i ogromną wolę. To jest nasz potężny kapitał, którego niewykorzystanie byłoby błędem, którego nigdy by nam nie wybaczono - zaznaczył prezydent.

Duda zauważył, że kraje członkowskie Inicjatywy Trójmorza są coraz częściej postrzegane jako motor napędowy gospodarki europejskiej oraz atrakcyjne miejsce do inwestowania.

Przyznał, że w realizacji wspólnych i odważnych celów Inicjatywy Trójmorza wciąż znajdujemy się na początku drogi. - Chcemy budować nowe połączenia między naszymi państwami, drogi, mosty, szybkie koleje, rurociągi, światłowody. Chcemy rozwijać cyfrowe innowacje, aby nasze kraje były nie tylko nowoczesne, ale także bezpieczne i odporne na nowe, trudne wyzwania - zadeklarował.

- Chcemy transformować nasze gospodarki w kierunku gospodarki bez emisyjnej, z poszanowaniem sprawiedliwości społecznej oraz z uwzględnieniem zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego, a przede wszystkim z uwzględnieniem naszego potencjału i naszych realnych możliwości - zarówno tych finansowych, jak i uwarunkowań społecznych - dodał prezydent.

Jak ocenił, dobra współpraca państw Trójmorza poza znaczeniem gospodarczym i infrastrukturalnym ma także szczególnie istotne znaczenie w pokonywaniu negatywnych skutków pandemii COVID-19.

Duda oświadczył, że Inicjatywa Trójmorza stanowi jeden z priorytetów jego prezydentury. Przypomniał, że wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z coraz większą liczbą zadań wynikających z rozwoju Inicjatywy Trójmorza w kwietniu tego roku, powołując w Kancelarii Prezydenta Biuro Polityki Międzynarodowej, utworzono sekretariat ds. Trójmorza.

- Liczę, że sekretariat ds. Trójmorza będzie realną wartością dodaną, wzmacniającą zainteresowanie i pozwalającą na koordynację licznych inicjatyw w zakresie trójmorskim na terenie Rzeczypospolitej - mówił prezydent.

Rozwój całej Europy

Prezydent mówiąc o inicjatywie Trójmorza podkreślił, że jest ona realizowana we współpracy z USA i Niemcami, a także, że ma poparcie Komisji Europejskiej. - Cieszy mnie to, że inne potężne państwa i gospodarki - także te azjatyckie, myślę tu o Japonii - zgłaszają swoje zainteresowanie współpracą z państwami Trójmorza - powiedział.

Mówiąc co rozwoju państw inicjatywy Trójmorza zapewnił, że rozwój ten będzie "wartością dodaną do postulatów europejskich - równego rozwoju całej Europy". - To da także naszym partnerom z zachodu Europy, ich przedstawicielom biznesowym, możliwości rozwoju inwestycyjnego w naszych krajach dalece lepszego niż to, co możemy im zaoferować dzisiaj - powiedział Duda.

Podkreślił też, że liczy, iż Forum Regionów Trójmorza stanie się stałym elementem dorocznych spotkań w państwach regionu.

Kręgosłup Trójmorza

- Sztandarowym przykładem wspólnoty interesów Trójmorza jest szlak Via Carpatia, który ma kluczowe znaczeni w kontekście rozwoju gospodarczego i społecznego oraz budowania relacji międzynarodowych na poziomie lokalnym - ocenił prezydent. 

- Cieszę się, że Via Carpatia jest tematem przewodnim tego kongresie. Z mojego punktu widzenia Via Carpatia będzie stanowić taki swoisty kręgosłup Trójmorza, a jej ukończenie będzie stymulować rozwój regionów także niepołożonych bezpośrednio wzdłuż trasy - dodał.

Jak zaznaczył, takie projekty jak Via Carpatia są potrzebne, gdyż kraje Trójmorza często dysponują dobrą komunikacją na osi Wschód-Zachód, "a ogromnie brakuje nam komunikacji w przestrzeni Północ-Południe, a więc właśnie w przestrzeni trójmorskiej".

Prezydent zaznaczył również, że wydatki na infrastrukturę poszczególnych państw Trójmorza powinny być skoordynowane, "tak abyśmy uniknęli tego, że tacy, którzy będą gotowi, doprowadzą infrastrukutrę do swojej granicy, a za granicą u sąsiadów już jej nie będzie".

- Chciałbym zaapelować, abyście państwo dodatkowo mobilizowali swoje rządy do realizacji tego wielkiego zadania i innych wielkich zadań - zaapelował prezydent do przedstawicieli władz regionalnych państw Trójmorza obecnych na kongresie. Jak podkreślił, takie inwestycje pociągają za sobą ogromne koszty, a wymierne zyski przynoszą w przyszłości: Zacząć trzeba od tego, że trzeba podjąć decyzję o wydaniu pieniędzy - podkreślił. - Proszę, żebyście państwo "cisnęli" swoje koleżanki i swoich kolegów, którzy są odpowiedzialni na poziomie państwowym za te kwestie, by te zadania były realizowane - apelował.

Prezydent podkreślił, że to "na szczeblu regionalnym najlepiej widać skalę potrzeb i wyzwań" dla Inicjatywy Trójmorza" ale również "widać, w jaki sposób Inicjatywa Trójmorza przekłada się na wymierne korzyści dla naszego regionu".

- Kolejnym obszarem, gdzie zacieśniona współpraca regionalna mogłaby mieć zastosowanie, jest wymiar europejski. Inicjatywa Trójmorza jest także platformą współdziałania komplementarną z politykami i instrumentami Unii Europejskiej - podkreślił także prezydent. - Pośrednim zadaniem współpracy regionalnej powinno być również upowszechnianie wiedzy o wymiernych korzyściach Trójmorza dla naszych społeczeństw, jak również wiedzy o krajach partnerskich, ich historii, kulturze, tradycjach - dodał. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy