Reklama

Prezydenckie projekty ws. sądów. Kolejne posiedzenie komisji

Dziś kolejny dzień pracy komisji sprawiedliwości nad prezydenckim projektem ustawy o SN. Komisja przerwała prace po godz. 1.00 w nocy ze środy na czwartek. Do tego czasu posłowie opracowali 85 ze 132 artykułów projektu i przyjęli kilkanaście poprawek PiS. Obrady wzbudzały wielkie emocje. W czwartek do godz. 12:30 komisja omówiła 100 artykułów. Komisja wznowiła obrady po przerwie o godz. 14:25. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Na tym kończymy dzisiejszą relację na żywo. O dalszym przebiegu obrad będziemy informować na bieżąco.

15:58

- Jestem wzruszony wrażliwością posła Budki, która kontrastuje z tym, jak notorycznie mnie obraża - powiedział Stanisław Piotrowicz.

15:56

Przedsiębiorca Marek Kubala jest przeciwnikiem immunitetów sędziowskich. Po jego słowach atmosfera na sali zrobiła się gorąca. Stanowczo zareagował Borys Budka.

15:55

Anna Surówka-Pasek: - Immunitet jest przywilejem sędziego.

Reklama

15:52

Kontrowersje na sali budzi zaoczny tryb pozbawienia immunitetu. Stanisław Piotrowicz zapowiedział poważne zmiany.

15:51

Głosowanie nad zmianą 6. Jak przyznał Piotrowicz, sprawa wzbudziła kontrowersje wśród sędziów. 

15:42

Głosowanie nad poprawką do zmiany. Została ona zaakceptowana.

15:40

Zmiana 4 została przyjęta. Do zmiany 5 zgłoszono poprawkę.

15:37

Debata nad artykułem 105. Stanisław Piotrowicz zapowiada liczne zmiany.

15:32

Biuro Legislacyjne proponuje kilka drobnych uwag legislacyjnych, na które wyrazili zgodę przedstawiciele wnioskodawcy. Nikt nie zgłasza uwag merytorycznych do artykułu, który został przyjęty.

15:31

Zmiany 17 i 18 zostały przyjęte. Teraz komisja rozpatruje art. 104. 

15:29

Biuro Legislacyjne ma uwagę do zmiany 17.

15:27

Kolejne zmiany zostały przyjęte. Sędzia Żurek nie zgadza się z prawem do usunięcia sędziego ze stanowiska. - Każdy ma prawo do obrony. Ma to wpływ na funkcjonowanie jednostek sądowych - powiedział Żurek.

15:24

Głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez posła Wojciechowskiego. Poseł PiS chciał, aby rzecznikiem dyscyplinarnym w SN mógł zostać prokurator wskazywany przez ministra sprawiedliwości. Budząca sprzeciw opozycji poprawka została przyjęta.

15:19

- Budzi zastrzeżenia fakt, że minister sprawiedliwości może wpływać na postępowania dyscyplinarne sędziów - przypomina słowa prezydenta poseł Szczerba.

15:15

Gasiuk-Pihowicz: - Miałam racje mówiąc o tym, że prokurator krajowy będzie wskazywał rzecznika dyscyplinarnego i sędziego. To doprowadzi do klinczu.

15:14

- Pan apeluje do wszystkich, by panu nie przerywano, a sam czyni to pan notorycznie - dyscyplinuje Budkę Piotrowicz.

15:11

- Spokojnie, proszę nie rozpaczać - uspokaja posłankę Piotrowicz.

15:10

Posłanka Gasiuk-Pihowicz dopytuje, czy w przypadku postępowania dyscyplinarnego sędziów nie będą oceniać inni niezawiśli sędziowie, tylko osoba zależna od Zbigniewa Ziobry. - Tak nie ma nawet w dyktaturach! - oburza się Gasiuk-Pihowicz

15:05

Biuro Legislacyjne ma uwagi do zmiany 9. Autorzy artykułu podtrzymują jego treść. Zmiana 9 została przyjęta.

15:04

Głosowanie nad przyjęciem zmiany 8. Została ona zaakceptowana.

15:02

- Ławnicy nie dość, że pojawiają się w Sądzie Najwyższym - mając minimalne wykształcenie, ale za to mandat polityczny - to jeszcze występują w sprawach z odwołań albo w sprawach o szczególnej kwalifikacji. To zupełna aberracja! - zauważa Gasiuk-Pihowicz.

14:58

Komisja rozpatruje kolejne zmiany w artykule.

14:57

Głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez PO. Poprawka została odrzucona. 

14:52

- Pan oczekuje, że będą powoływane osoby mające obywatelstwo Niemiec albo innego kraju wrogiego Polsce. Wy nie kochacie Polski! - grzmi Krystyna Pawłowicz poddając w wątpliwość lojalność osób o podwójnym obywatelstwie. Posłowie opozycji zauważyli, że w PiS jest senator o potrójnym obywatelstwie.

14:49

- Osoba mająca trzy obywatelstwa będzie wybierała ławnika, który może mieć tylko jedno. To postawienie sprawy na głowie - krytykuje Michał Szczerba.

14:45

- Czy zasada wyłącznego obywatelstwa nie narusza zasady równości wobec prawa? - dopytuje poseł Brejza. - Czy macie statystkę osób podlegających nowemu reżimowi - drąży temat Brejza. Podobne pytania zadali posłowie Szczerba i Budka.  

14:44

Głosowanie nad artykułem 103. Biuro Legislacyjne ma drobną uwagę redakcyjną, a Arkadiusz Myrcha proponuje poprawkę do jednego fragmentu artykułu.

14:42

Głosowanie nad artykułem 102. Artykuł został przyjęty bez poprawek.

14:37

Art. 101 został przyjęty w głosowaniu. Biuro Legislacyjne ma uwagi do artykułu 102.

14:35

Proponowana przez Nowoczesną poprawka skreślająca została odrzucona. Komisja zaakceptowała za to poprawkę Biura Legislacyjnego.

14:27

Artykuł 101. Biuro Legislacyjne informuje, że Nowoczesna zgłosiła poprawkę skreślającą artykuły od 101 do 107. Biuro przedstawiło również swoją poprawkę legislacyjną.

14:25

Posiedzenie wznowione. Komisja będzie analizować rozdział 10. Biuro Legislacyjne ma dwie uwagi do tytułu rozdziału.

14:17

Przerwa w obradach przedłuża się. Członkowie komisji powoli gromadzą się na sali.

12:35

Stanisław Piotrowicz zarządził godzinną przerwę. Po przerwie komisja szczegółowo omówi kolejny rozdział ustawy.

12:33

Art. 100 wraz z poprawką przyjęty w głosowaniu.

12:31

Głosowanie. Poprawka Nowoczesnej została odrzucona, w przeciwieństwie do poprawki posła Asta, która została przyjęta. 

12:30

Biuro Legislacyjne przypomina o poprawce zgłoszonej przez Gasiuk-Pihowicz. Posłanka chce skreślić paragraf 2.

12:28

Marek Ast proponuje poprawkę do art. 100. Poprawka ma dotyczyć wynagrodzenia.

12:26

- Konstytucja mówi o Pierwszym Prezesie SN, nie ma mowy o prezesie Izby Dyscyplinarnej - zauważa poseł Brejza pytając o wysokość wypłaty prezesa. Paweł Mucha wyjaśnił, że będą to koszty podobne do uposażenia poselskiego.

12:25

Art. 99 w wersji z druku został przyjęty.

12:24

Głosowanie nad poprawką Nowoczesnej, zmierzającej do skreślenia paragrafu 2. Wniosek został odrzucony.

12:23

- Uważamy, że wszystkie czynności z zakresu prawa pracy powinien wykonywać Pierwszy Prezes SN. Inaczej będziemy mieli do czynienia ze sporami kompetencyjnymi - przestrzega Gasiuk-Pihowicz. 

12:21

Art. 97 został przyjęty, podobnie jak artykuł 98.

12:21

Poprawka została odrzucona w głosowaniu.

12:20

Nowoczesna postuluje skreślenie kolejnego artykułu.

12:19

Art. 96 został przyjęty z uwagą redakcyjną.

12:18

- Kancelaria prezesa Izby Dyscyplinarnej jest niezwykle konfliktogenna - zauważa prof. Gersdorf.

12:17

Biuro Legislacyjne ma jedną uwagę do art. 96.

12:17

Artykuł 95 został przyjęty.

12:15

Komisja rozpatruje poprawkę do art. 95, którą zgłosiła Nowoczesna. Poprawka nie uzyskała wymaganej większości głosów.

12:14

- Nazwałbym tę Izbę Dyscyplinarną spec-izbą. Wszyscy wiemy, że tak naprawdę chodzi o kadry. Robicie tę izbę pod konkretną osobę i taka jest prawda - krytykuje Michał Szczerba.

12:09

Gasiuk-Pihowicz pyta o koszta funkcjonowania kancelarii Sądu Najwyższego.

12:09

Małgorzata Gersdorf przestrzega: Tworzycie fikcyjną izbę Sądu Najwyższego i stawiacie prezesa tej izby ponad pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Bardzo proszę o rozwagę.

12:06

- Apeluję do państwa, by się zastanowili, czy degradacja SN jest najważniejsza dla celów, jakie sobie ustaliliście - mówi Małgorzata Gersdorf.

12:05

- Jeśli sprawy mają być rozpatrywane sprawnie, musimy stworzyć  do tego przyjazne warunki administracyjno-prawne - zauważa Paweł Mucha. 

12:00

Biuro Legislacyjne przypomina o poprawce do art. 95, którą zgłosiły posłanki Gasiuk-Pihowicz i Dolniak.

11:59

Komisja przyjęła art. 93 z niewielką korektą. Po chwili przyjęto artykuł 94.

11:58

Głosowanie. Poprawka Marka Asta została przyjęta.

11:56

Biuro Legislacyjne przypomina o poprawce do art. 92, którą zgłosił Ast.

11:56

Artykuł 91 został przyjęty w głosowaniu.

11:55

Poprawka do art. 91 została odrzucona.

11:54

- Ławnicy, mając niskie wykształcenie i mocny mandat polityczny, mogą wpływać na wyroki to niepokojące - przestrzega Gasiuk-Pihowicz.

11:51

Poseł Myrcha wnosi o zmianę paragrafu 1 w art. 91.

11:45

Biuro Legislacyjne ma trzy uwagi redakcyjne do kolejnego artykułu.

11:45

Art. 90 został przyjęty w głosowaniu.

11:44

Poprawka Marka Asta została przyjęta.

11:43

Głosowanie nad poprawką skreślającą. Nie uzyskała ona większości i została odrzucona.

11:34

Poseł Marek Ast składa poprawkę do art. 90. Ast chce zmienić brzmienie jednego z paragrafów.

11:29

Arkadiusz Myrcha wnosi poprawkę do art. 90. Poseł w imieniu PO postuluje skreślenie artykułu.

11:25

Głosowanie nad art. 89. Artykuł został przyjęty.

11:23

Michał Szczerba przestrzega przed możliwym paraliżem wymiaru sprawiedliwości. - Przejrzałem dokładnie opinie dotyczące projektów prezydenta. Tam wszędzie pojawiają się wątpliwości co do skargi.

11:20

Bartłomiej Wróblewski apeluje do Budki i Gasiuk-Pihowicz o zaniechanie używania argumentów ad personam. - One nie posuwają prac komisji do przodu - powiedział.

11:18

- Wprowadzacie kolejną instancję, powiedzmy wprost, o ile wydłuży się załatwianie spraw? - dopytuje poseł Brejza.

11:14

Dyskusja o artykule 89. Piotrowicz zarzuca posłowi Brejzie mówienie nie na temat. Poseł prosił o wyjaśnienia dot. skargi nadzwyczajnej. 

- To już zostało dawno przyjęte w drodze głosowania - upomina Stanisław Piotrowicz.

11:13

Głosowanie. Art. 88 został przyjęty.

11:12

Poprawka do art. 88 została odrzucona w głosowaniu.

11:12

- Pan protestował przed niemieckimi mediami, uskarżał się na Polskę - grzmi Piotrowicz.

11:11

Poseł Budka przedstawia swoje wątpliwości co do artykułu 88.

11:10

Komisja przystąpiła do głosowania nad art. 88.

11:08

- Rolą przewodniczącego nie jest cenzurowanie wypowiedzi. Nie chcę wracać do przeszłości - powiedział poseł Budka. Piotrowicz odebrał to jako argument ad personam i przestrzegł Budkę przed przyszłością.

11:06

Stanisław Piotrowicz chce ograniczyć głos Kamili Gasiuk-Pihowicz. - Pani permanentnie kwestionuje decyzje podjęte przez parlament i prezydenta - upomniał posłankę.

11:05

- Zgadzam się, że dyskusja trwa już bardzo długo - powiedziała Małgorzata Gersdorf. Przepisy mówią, że sądy mają stosować najpierw konstytucję, a później ustawy - przypomniała.

11:02

Do obrad dołączyła Małgorzata Gersdorf.

11:00

- Nie do końca zgadzam się z tym, o czym mówili doradcy prezydenta - powiedziała Krystyna Pawłowicz (PiS).

10:59

Przypomnijmy, że komisja przyjęła poprawkę PiS, która wykreśliła z projektu o SN posłów i senatorów, jako wnoszących skargę nadzwyczajną od prawomocnych orzeczeń. Prezydent chciał, by takie prawo przysługiwało grupie 30 posłów lub 20 senatorów.

Jerzy Jachnik (Kukiz'15) zapowiedział, że jego klub zgłosi w drugim czytaniu poprawkę, by przywrócić w jakiejś formie możliwość wnoszenia takich skarg przez parlamentarzystów.

10:53

Przedstawiciel RPO wskazuje, że przepis z artykułu 88 o skardze nadzwyczajnej jest niezgodny z prawem unijnym. 

10:41

W odniesieniu do słów prezydenta, głos zabrał wiceminister resortu Ziobry. - Kompetencją prezydenta jest stosowanie swoich konstytucyjnych uprawnień, czyli m.in. wetowanie ustaw, ale zaskakujące by było, gdyby prezydent wetował ustawy, które sam przedłożył - powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. 

Podkreślił też, że poprawki w kluczowych kwestiach "zostały uzgodnione z przedstawicielami pana prezydenta".

Zapytany, czy poprawki wprowadzone przez PiS, były konsultowane z Ministerstwem Sprawiedliwości, powiedział, że, "Ministerstwo Sprawiedliwości ma wiedzę o tych poprawkach na tym etapie, tak jak wszyscy, bo taki jest etap legislacyjny w ramach przyjmowania ustawy". Przypomniał jednak, że ministrowie z MS też są posłami i członkami klubu parlamentarnego, w związku z czym "częściowo osoby z Ministerstwa Sprawiedliwości taką wiedzę też miały".

10:31

Art. 87 przyjęty. 

10:30

Tymczasem na Twitterze: 

10:28

Gasiuk-Pihowicz: Czy skargę będzie można będzie złożyć ws. ważności wyborów? 

10:26

Posłowie głosują nad poprawkami. Poprawka Nowoczesnej odrzucona, poprawka PiS przyjęta. Cały art. 86 projektu został przyjęty. Rozpoczyna się rozpatrywanie artykułu 87. 

10:25

10:21

- Dziś wieczór andrzejkowy! - mówi Piotrowicz i apeluje o przyspieszenie prac. 

10:19

Krzysztof Brejza pyta o kadrowe wzmocnienie organów właściwych do rozpatrywania skargi nadzwyczajnej. 

10:17

- Nie kontynuujmy polemiki - apeluje Piotrowicz. 

10:10

Grzegorz Wojciechowski (PiS) krytykuje jakość wyroków, jakie zapadają w polskich sądach. 

10:09

Poseł Myrcha: Stosowanie skargi nadzwyczajnej budzi pole do dyskusji. Po to jest ta komisja, żeby o tym rozmawiać - mówi. 

10:06

Przewodniczący sugeruje, żeby zakończyć dyskusję o skardze nadzwyczajnej. - Większość ma skrystalizowaną opinię na temat konieczności wprowadzenia skargi - ocenia. 

10:00 

Sędzia Wademar Żurek (KRS): Skarga nadzwyczajna wydłuży postępowanie. Sędzia ostrzega, że to "wysadzanie systemu". - To będzie trzecia instancja, która spowoduje zatory w sądach - mówi. 

9:55

Prezydent dopytywany czy znał treść poprawek, zgłoszonych przez PiS do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym odparł, że składanie poprawek jest "prawem posłów". "Prezydent nie może w żaden sposób ograniczać posłów w możliwości składania poprawek" - podkreślił.

9:50

Tymczasem głos zabrał prezydent: Nie zgodzę się na powrót do rozwiązań ws. KRS i SN, które zakwestionowałem w lipcu; jeżeli granice zostaną przekroczone, to niestety jako prezydent nie będę mógł się na to zgodzić. 

9:47

Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna): Jaki jest cel skargi nadzwyczajnej? - pyta. Prosi także o wskazanie dokładnych wyliczeń i statystyk, gdyż ich brak "grozi destabilizacją wymiaru sprawiedliwości". 

9:43

Paweł Mucha (Kancelaria Prezydenta) broni z kolei procedury skargi nadzwyczajnej. Ponownie wypowiada się również Zofia Romaszewska. - To, co powiedział pan minister Warchoł, nie ma związku z tym, o co chodzi w skardze nadzwyczajnej - wskazała. Dochodzi do pierwszego zgrzytu między przedstawicielem resortu Ziobry a doradcami prezydenta Dudy. 

9:40

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł wskazuje, że liczba skarg nazdzwyczajnych może być bardzo duża. Przytacza przy tym wyliczenia resortu sprawiedliwości. 

9:36

Głós zabiera poseł Krzysztof Brejza (PO). - Czy zostały poczynione obliczenia, ile do SN może wpływać skarg nadzwyczajnych? - pyta. Doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska: Jest ogromne doświadczenie skarg, które mogłyby być takimi skargami nadzwyczajnymi. Nie grozi nam nagromadzenie takich spraw - odpowiada. 

9:30

Dyskusja nad projektem dotyczącym SN zaczęła się od procedury skargi nadzwyczajnej. Głos w tej sprawie zajmuje Arkadiusz Myrcha (PO). Poseł zauważa, że przepis dotyczący złożenia skargi nadzwyczajnej nie jest konkretny - w przypadku, gdy skarga zostanie skierowana do niewłaściwego organu, nie ma przepisu, który reguluje proces zwrotu lub przekazania sprawy innemu organowi. Poseł PO prosi w tej sprawie o poprawkę do projektu. 

9:27

Przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz na początku powitał doradców prezydenta i obserwatorów, m.in. z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - Mam nadzieję, że państwo szybko spali - powiedział Piotrowicz.

9:25

Komisja rozpoczęła trzecie posiedzenie w sprawie prezydenckich projektów dotyczących zmian w sądownictwie o godzinie 9:25. 

74-stronicowy projekt o SN zakłada m.in. badanie przez SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat; utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników oraz przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta.

Przebieg wczorajszego posiedzenia można sprawdzić: TUTAJ i TUTAJ

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama