Reklama

Reklama

Premier Szydło odwołała szefa CBA. Ernest Bejda pełniącym obowiązki

Paweł Wojtunik został dziś odwołany z funkcji szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez premier. Beta Szydło powierzyła pełnienie obowiązków szefa CBA Ernestowi Bejdzie - podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Przypomnijmy, że 24 listopada szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik, za pośrednictwem ministra koordynatora Służb Specjalnych Mariusza Kamińskiego, złożył na ręce premier Beaty Szydło rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Minister koordynator rekomendował premier Beacie Szydło przyjęcie dymisji. W związku z przyjęciem rezygnacji wszczęto procedurę odwoławczą, czyli zaopiniowanie wniosku przez prezydenta, Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz sejmowej Komisji ds. Służb.

Szefa CBA powołuje i odwołuje premier, po zasięgnięciu opinii prezydenta, rządowego kolegium ds. służb i sejmowej komisji ds. służb specjalnych. Kadencja wygasa w przypadku śmierci lub odwołania. Odwołać można go w wyniku rezygnacji, w przypadku ponad trzymiesięcznej choroby oraz w razie niespełniania warunków powołania.

Reklama

Warunkami powołania są m.in. polskie obywatelstwo, pełnia praw publicznych, nieskazitelna postawa moralna, obywatelska i patriotyczna, brak skazania za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Szef CBA musi też mieć wyższe wykształcenie, spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności "ściśle tajne". Osoba taka nie mogła być pracownikiem lub współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w czasach PRL.

43-letni Wojtunik od 1996 r. służył w pionie zwalczania przestępczości zorganizowanej Komendy Głównej Policji. Po utworzeniu Centralnego Biura Śledczego najpierw był tam naczelnikiem wydziału, potem naczelnikiem zarządu operacji specjalnych, następnie zastępcą dyrektora CBŚ. W 2007 r. przez pół roku służył w Scotland Yardzie. W październiku 2007 r. został dyrektorem Biura Kryminalnego KGP, a w grudniu 2007 r. - dyrektorem CBŚ. Stamtąd w październiku 2009 r. przeszedł do CBA, najpierw był p.o. szefa Biura, a od 30 grudnia 2009 r. - jego szefem.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2013 r. bezskutecznie kandydował na wiceszefa Europolu - agendy Unii Europejskiej, powołanej m.in. do zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Kim jest nowy szef CBA?

42-letni Ernest Bejda  jest absolwentem lubelskiego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curii. W 1997 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji. Po studiach, w latach 1997 -99 odbył aplikację prokuratorską w Warszawie, którą zakończył zdaniem egzaminu prokuratorskiego.

Od 2000 do 2002 roku pracował w Generalnym Inspektoracie Celnym w Warszawie. W latach 2000 -2004 odbył aplikację adwokacką. Po zdaniu egzaminu adwokackiego od 2004 r. pracował jako adwokat prowadząc własną kancelarię.

W 2006 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Szefa CBA . Funkcję tę sprawował do 2009 roku. W 2010 roku został zwolniony ze służby w CBA. Po zwolnieniu ze służby w CBA pracował miedzy innymi jako radca prawny prowadząc własną kancelarię prawną.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy