Reklama

Reklama

Premier powołał nowych wojewodów

Premier Mateusz Morawiecki powołał w poniedziałek w KPRM czterech nowych wojewodów. Zostali nimi: Lech Sprawka, Tobiasz Bocheński, Łukasz Mikołajczyk, a także Konstanty Radziwiłł - były minister zdrowia w latach 2015-2018.

- Lech Sprawka został nowym wojewodą lubelskim,

- Tobiasz Bocheński został wojewodą łódzkim, 

- Konstanty Radziwiłł został wojewodą mazowieckim,

- Łukasz Mikołajczyk został wojewodą wielkopolskim;

Wojewodowie są przedstawicielami Rady Ministrów w województwach. 

Zgodnie z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wojewodę powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, obecnie jest to minister spraw wewnętrznych i administracji.

Reklama

"Są oczami, uszami rządu"

"Wojewodowie są nie tylko oczami, uszami rządu, ale są również głową, rękami. Patrzą na to, co dzieje się dobrze, poprawiają to, żeby było jeszcze lepiej, ale także usprawniają. Działają w okolicznościach klęsk żywiołowych, pełnią niezwykle kluczową funkcję" - mówił premier Morawiecki.

Szef rządu dodał, że urzędy wojewodów są integralną częścią całego aparatu państwa polskiego, "całego aparatu publicznego, który zapewnia obecność państwa, który powoduje, że państwo jest obecne w każdym zakątku Polski". Podkreślił, że pomysły opozycji dotyczące likwidacji urzędu wojewodów były nieporozumieniem.

Zwracając się do nowo powołanych wojewodów, zaznaczył, że, podejmując się ważnej roli wojewody, pełnią "ogromnie ważną funkcję w terenie". "Serce Polski bije tak samo mocno w dużych miastach, jak w małych miejscowościach, małych powiatach, gminach i na terenach wiejskich" - powiedział premier.

Prośba

Premier mówił w poniedziałek także o wzroście dochodów w samorządach. Poinformował, że wzrost w ostatnich czterech latach z tytułu podatku PIT to około 45 proc., a z tytułu podatku CIT około 35 proc. Premier podkreślił, jest to znacznie wyższy przyrost niż w okresach wcześniejszych. Dla przykładu podał, że jest to wzrost o około 0,5 mld. zł w Krakowie i w Poznaniu, a o 380 mln zł we Wrocławiu i o 1,8 mld zł w Warszawie.

Podziękował też szefowi MSWiA i koordynatorowi służb specjalnych Mariuszowi Kamińskiemu za pracę. Jak wyjaśnił, to podległe Kamińskiemu CBA i inne służby bardzo pomogły "przy uszczelnieniu podatkowym", co przełożyło się na wzrost dochodów samorządów.

"To jest wielki sukces, który musi być odpowiednio doceniony i przeanalizowany po stronie samorządów" - stwierdził Morawiecki. Jak dodał, rząd chce, by wojewodowie razem z urzędami marszałkowskimi "działali ręka w rękę".

"Ten ogromny przyrost dochodów w samorządach powinien jednocześnie iść z podnoszeniem efektywności, zmniejszeniem obciążeń biurokratycznych, przyspieszeniem pewnych procedur. Taką mam prośbę (...). Wszyscy obywatele patrzą w taki sposób na prace urzędów miast" - mówił premier.

"To wielka radość"

"To wielka radość, że mogłem usłyszeć od większości wojewodów, że wszystkie wnioski, które zostały skierowane do budżetu centralnego - bo to są środki budżetu państwa, nie unijne (...) - bardzo się cieszymy, że budżet państwa jest w stanie pierwszy raz w historii III RP wygospodarować tak wysokie środki, że właściwie zaspokoiliśmy wszystkie żądania wojewodów w poszczególnych województwach" - powiedział premier podczas uroczystego wręczenia powołań.

Podkreślił, że liczy na sprawne działanie wojewodów teraz i w kolejnych latach. "I liczę na państwa sprawność, na to, że będziecie się wymieniali doświadczeniami i pod kierunkiem pana ministra Kamińskiego i ministra Szefernakera, z którymi się współpracuje w tematach związanych z kompetencjami wojewodów, będziemy się starali usprawniać państwo tak, by usługi publiczne były dla wszystkich obywateli coraz bardziej dostępne, coraz bardziej przyjazne" - podkreślił premier.

Życzył też wojewodom satysfakcji z wykonywanej pracy i tego, by obywatele byli z ich pracy zadowoleni, a Polska dzięki nim była silniejsza.

Zostali wybrani w wyborach

Dotychczasowy wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker informował 12 listopada, że premier Morawiecki odwołał ośmioro wojewodów i dwoje wicewojewodów, którzy uzyskali mandaty poselskie, a do czasu powołania nowych wojewodów ich zadania będą wykonywać wicewojewodowie.

W październikowych wyborach parlamentarnych do Sejmu wybranych zostało siedmioro wojewodów: Ewa Leniart - wojewoda podkarpacka, Agata Wojtyszek - wojewoda świętokrzyska, Paweł Hreniak - wojewoda dolnośląski, Zbigniew Hoffmann - wojewoda wielkopolski, Zdzisław Sipiera - wojewoda mazowiecki, Władysław Dajczak - wojewoda lubuski oraz Przemysław Czarnek - wojewoda lubelski. Ponadto do parlamentu zostało wybranych dwoje wicewojewodów: Violetta Porowska - wicewojewoda opolska oraz Bartłomiej Dorywalski - wicewojewoda świętokrzyski.

W połowie listopada premier, na wniosek szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, powołał Zbigniewa Koniusza na stanowisko wojewody świętokrzyskiego.

Jeszcze w październiku, nowo wybrani parlamentarzyści pełniący funkcje wojewodów i wicewojewodów złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji.

Reklama

Reklama

Reklama