Reklama

Reklama

Prawie 200 mln zł na centrum antyterrorystyczne i cyberbezpieczeństwa w ABW

139 mln zł ma kosztować budowa i przystosowanie pomieszczeń serwerowni Centrum Antyterrorystycznego ABW oraz centrum bezpieczeństwa sieciowego - cert.gov.pl. 55 mln zł przeznaczone zostanie na wyposażenie techniczne i budowę systemu informatycznego.

Takie kwoty zapisano w projekcie oceny skutków regulacji (OSR) projektu ustawy antyterrorystycznej przygotowanego wspólnie przez MSWiA i ministra koordynatora służb specjalnych. Do tekstu projektu ustawy dotarła PAP; w poniedziałek umieszczono go - wraz z uzasadnieniem i OSR - na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt trafił już do Komitetu Stałego Rady Ministrów, ale odesłano go ponownie do konsultacji międzyresortowych. W OSR zapisano, że szczególny tryb procedowania - m.in. bez konsultacji społecznych - przyjęto z uwagi na potrzebę pilnego przyjęcia takiej regulacji "w związku z intensyfikacją działań terrorystycznych na świecie, w tym w części krajów Europy Zachodniej". Tryb uzasadniono też potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa planowanych w lipcu 2016 r. wydarzeń o międzynarodowym charakterze - Szczytu NATO w Warszawie, Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i wizyty w Polsce papieża Franciszka.

Reklama

Dodatkowo 15 mln zł będzie przeznaczone na wynikającą z projektu modernizację Zintegrowanego Systemu Monitoringu. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zatrudnienie i wyszkolenie 150 funkcjonariuszy ABW zajmujących się cyberprzestępczością.

Autorzy projektu zakładają, że wynagrodzenie takich funkcjonariuszy zajmujących się cyberprzestępczością będzie wynosiło 12 tys. zł miesięcznie, na co trafi w sumie 145 mln zł. Będzie to też łączyło się z podwyższeniem wynagrodzeń funkcjonariuszy ABW z mnożnika 3,6 do 3,76.

We współpracy z publiczną uczelnią ABW uruchomi też studia z zakresu cyberprzestępczości, których koszt oszacowano na poziomie 5 mln zł - wynika z OSR projektu.

W OSR zaznaczono też, że projektowana ustawa wpłynie na sytuację firm telekomunikacyjnych, w związku z obowiązkiem rejestracji kupujących i właścicieli kart przedpłaconych telefonii komórkowej, ale nie szacuje, jakie to mogłyby być kwoty.

W ocenie zapisano, że w pierwszym roku funkcjonowania projektowanej ustawy (2016 r.) wydatki z budżetu państwa wyniosłyby 7 mln, ale w dwóch kolejnych 92 (2017 r.) i 94 mln (2018 r.). Potem byłoby to ok. 20 mln rocznie. Łącznie przez 10 lat na ten cel wydatki wyniosłyby 360 mln zł - zapisano w projekcie OSR.

Projekt określa m.in. zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy przy prowadzeniu tych działań. Nowa ustawa miałaby wejść w życie 1 czerwca.

W projekcie zapisano, że za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym ma odpowiadać w całości szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. On będzie też koordynował działania służb w tym zakresie, natomiast minister spraw wewnętrznych ma być odpowiedzialny za przygotowania do przejmowania kontroli nad zdarzeniami o charakterze terrorystycznym, reagowanie w przypadku ich wystąpienia oraz usuwanie ich skutków.

Zapisy przewidują dwa rodzaje działań: anty- i kontrterrorystyczne. Działania antyterrorystyczne to - zgodnie z projektem - zapobieganie zdarzeniom, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli, reagowanie, gdy wystąpią oraz usuwanie ich skutków. Działania kontrterrorystyczne będą polegać na działaniach wobec sprawców takich czynów, osób je przygotowujących lub wspierających je. Będą prowadzone dla wyeliminowania zagrożenia dla życia lub zdrowia osób oraz dla mienia.

Projekt zakłada wprowadzenie czterostopniowej skali zagrożenia, z literowymi oznaczeniami: A,B,C,D. Najwyższy, czwarty stopień (D), wprowadzany byłby, gdy dojdzie do zdarzenia terrorystycznego lub informacje będą wskazywać na zaawansowaną fazę przygotowań do takiego zdarzenia w Polsce, albo wobec Polaków lub naszych instytucji za granicą. Cztery stopnie alarmowe dotyczyłyby też cyberzagrożeń.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy