Reklama

Reklama

Posłowie PiS ocalili projekt ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Sejm nie zgodził się w piątek na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o Radzie Mediów Narodowych autorstwa posłów PiS. O odrzucenie wnioskowały kluby PO i PSL.

Za odrzuceniem projektu opowiedziało się 208 posłów, przeciwko - 233, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt trafił zatem do dalszych prac w komisji kultury i środków przekazu.

Dotychczas utworzenie RMN było elementem projektu ustawy o mediach narodowych, który należy do pakietu zmian mających wprowadzić reformę mediów narodowych. Nad pakietem - w skład którego wchodzą projekty ustaw: o mediach narodowych, o składce audiowizualnej i przepisy wprowadzające te dwie ustawy - pracuje sejmowa podkomisja. Początkowo planowano, że nowe przepisy dotyczące mediów narodowych wejdą w życie 1 lipca 2016 r., a niektóre z nich od 2017 r.

Reklama

Posłowie PiS zdecydowali się jednak na wyłączenie do osobnego projektu przepisów dotyczących utworzenia RMN, ponieważ część zapisów projektów składających się na "duży" pakiet wymagać będzie notyfikacji w UE - a proces ten może potrwać nawet kilka lat. Jak powiedział PAP wiceminister kultury Krzysztof Czabański, projektowana ustawa o RMN, to tzw. ustawa pomostowa, "która pozwoli na przygotowanie pakietu ustaw medialnych, obecnie rozpatrywanego w podkomisji".

Założenia projektu ustawy o RMN

Projekt ustawy o RMN zakłada m.in., że Rada ma powoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, PR i PAP. RMN ma liczyć 5 członków, z których 3 ma powoływać Sejm, a 2 - prezydent. Ich kadencja ma trwać 6 lat. Kandydatów (po dwóch na każde miejsce) na członków Rady powoływanych przez prezydenta przedstawiać mają dwa największe kluby opozycyjne. Ponadto projekt zakłada, że skład KRRiT zostanie zmniejszony z 5 do 3 osób, a do zadań KRRiT nie będzie już należało współuczestniczenie w projektowaniu kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji.

Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2016 r., a sama Rada miałaby rozpocząć pracę prawdopodobnie we wrześniu. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w nocy z czwartku na piątek.

Reklama

Reklama

Reklama