Reklama

Reklama

Poseł PiS złożył wniosek do MSWiA. Chodzi o prezydenta Nowego Sącza

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji trafił wniosek posła Arkadiusza Mularczyka o zbadanie, czy prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel naruszył obowiązujące przepisy antykorupcyjne zakazujące jednoczesnego pełnienia funkcji w samorządzie i zarządzania działalnością gospodarczą.

We wniosku poseł Mularczyk powołuje się na wyemitowany w TVP Info program Piotra Nisztora "Śledczym okiem" oraz artykuł w Gazecie Krakowskiej, w których padają stwierdzenia, że prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel jest równocześnie prezesem zarządu Fundacji Rozwoju Lotnictwa. Poseł przywołuje w piśmie, że ta Fundacja została powołana przez byłego funkcjonariusza PRL-owskich służb bezpieczeństwa Gromosława Czempińskiego, który - jak podają media - jest oskarżony o pranie brudnych pieniędzy oraz korupcję przy prywatyzacji PLL LOT i STOEN.

Drugim z założycieli Fundacji jest Adrian A.-K. jak wyjaśnił Mularczyk: "Oskarżany przez prokuraturę o popełnianie poważnych przestępstw, a w szczególności znany jako bohater publikacji związanych z próbą przyjęcia słynnego teatru Emiliana Kamińskiego - Teatru Kamienica w Warszawie".

Reklama

Poseł Mularczyk zwraca również uwagę w piśmie, że we władzach Fundacji Rozwoju Lotnictwa zasiada jeszcze inny funkcjonariusz służb specjalnych Andrzej Dunajko, a powołując się na Gazetę Krakowską Mularczyk podaje, że Dunajko należał na początku lat 90. do grupy pułkownika Jana Lesiaka - byłego funkcjonariusza SB zajmującego się nielegalną inwigilacją prawicy, w tym Lecha i Jarosława Kaczyńskich.

Ludomir Handzel zostanie odwołany? "Pytania o konsekwencje prawne"

"Skoro wpisy zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym wskazują na to, że Ludomir Handzel, będąc Prezydentem Miasta Nowego Sącza równocześnie jest członkiem zarządu fundacji wpisanej do rejestru przedsiębiorców, to konieczne jest postawienie pytania o konsekwencje prawne wynikające z takiej sytuacji" - podkreśla w piśmie Arkadiusz Mularczyk.

Zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczne, to jest ustawy antykorupcyjnej, prezydent miasta nie może być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. Naruszenie tego zakazu przez osobę pełniącą funkcję prezydenta miasta powoduje wygaśnięcie jego mandatu - podkreśla poseł.

"Prezydent miasta Nowego Sącza dokonuje wielu czynności jako organ administracyjny i jednocześnie reprezentuje miasto Nowy Sącz zawierając w jego imieniu umowy, często o wielomilionowej wartości" - argumentuje w piśmie poseł Mularczyk.

Pismo podpisane przez posłów Arkadiusza Mularczyka i Jana Dudę zostało również skierowane do Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity. 

Reklama

Reklama

Reklama