Reklama

Reklama

​Polskie aktywistki uruchomiły telefon zaufania dotyczący aborcji

Polskie aktywistki uruchomiły telefon zaufania z informacjami na temat aborcji. "Kobiety w sieci" poinformowały w środę na konferencji, że będą udzielać porad na temat ciąży, łącznie z obiektywnymi i rzetelnymi informacjami na temat aborcji.

Konferencję poprzedził happening, podczas którego przed dworcem kolejowym Warszawa Śródmieście przeszło 50 kobiet z walizkami, zwracając uwagę na problem tzw. turystyki aborcyjnej, czyli wyjazdów Polek do klinik, wykonujących aborcję poza granicami Polski.

"Biorę udział w tym wydarzeniu, bo zależy mi na tym, żeby w Polsce była dostępna aborcja na żądanie - legalna i bezpłatna, wysokiej jakości, bezpieczna. Póki to się nie wydarzy, kobiety z różnych krajów Europy tworzą sieci wsparcia dla kobiet w krajach, w których aborcja jest zabroniona" - powiedziała jedna z uczestniczek happeningu.

Reklama

"Statystyki wskazujące, że w Polsce przeprowadza się tysiąc aborcji rocznie, nie odzwierciedlają rzeczywistości. Nie mówi się o osobach, które przerywają ciążę w Polsce 'poza ustawą'" -powiedziała Natalia Broniarczyk, organizatorka konferencji.

W konferencji, oprócz aktywistek z Polski, brały udział przedstawicielki organizacji oraz nieformalnych grup z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Rzecznik prasowy ministra zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że kwestia zabiegów przerwania ciąży w Polsce została uregulowana przepisami ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

W świetle tej ustawy przerwanie ciąży jest dopuszczalne wyłącznie w trzech ściśle określonych przypadkach, tj. gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Przepisy regulują również m.in. kwestię stwierdzenia okoliczności warunkujących przerwanie ciąży. W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, w celu uzyskania świadczenia niezbędne jest uzyskanie stosownego zaświadczenia prokuratora. W pozostałych dwóch przypadkach, wystąpienie okoliczności dopuszczających przerwanie ciąży stwierdza inny lekarz niż dokonujący przerwania ciąży, chyba, że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety - poinformował rzecznik.

Dodał, że, ustawa w art. 4b przewiduje, że "osobom objętym ubezpieczeniem społecznym i osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do bezpłatnej opieki leczniczej przysługuje prawo do bezpłatnego przerwania ciąży w podmiotach leczniczych". Wykaz świadczeń gwarantowanych, związanych z przerwaniem ciąży, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Rzecznik zaznaczył, że przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży w okolicznościach innych, niż przewidziane w ustawie, jest działaniem pozaprawnym i stanowi przedmiot działań organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy