Reklama

Polski Bon Turystyczny. Projekt trafił do Sejmu

Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Projekt prezydencki zakłada, że na dziecko przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. Kwota ta będzie mogła zostać przeznaczona na usługi turystyczne w kraju.

Bon turystyczny 500 plus będzie można zrealizować do końca 2021 r. 

Koszt bonu turystycznego wraz z kosztami obsługi nie przekroczy 4 mld zł - wynika z prezydenckiego projektu ustawy. Dodano, że źródłem finansowania będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

W uzasadnieniu prezydenckiego projektu podano, że będzie on miał pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Reklama

Jak czytamy, szacuje się, że wejście w życie projektu ustawy pobudzi zakup usług turystycznych i imprez turystycznych realizowanych w Polsce.

Kto otrzyma bon?

Uprawnienie do otrzymania bonu w wysokości 500 zł przysługiwać będzie beneficjentom programu 500+ i dodatków opiekuńczych - wynika z uzasadnienia prezydenckiego projektu o Polskim Bonie Turystycznym. Bon nie będzie wymieniany na gotówkę; będzie nim można płacić np. za hotele.

"Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków (...), czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r." - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Jak będzie można go wykorzystać?

W uzasadnieniu napisano, że za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Polski.

Ponadto, w uzasadnieniu wskazano, że projektowana ustawa kierowana jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jej celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb wypoczynku dzieci i młodzieży.

"Projekt zakłada także dodatkowe wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Z uwagi na fakt, iż organizacja wypoczynku tej grupy dzieci wiąże się z koniecznością zapewnienia całodobowej opieki osoby dorosłej, którą, co do zasady, jest rodzic, tej grupie uprawnionych postanowiono przyznać prawo do dodatkowego świadczenia w formie bonu. Rozwiązanie to nabiera szczególnego znaczenia, gdyż jedną z form imprez turystycznych, za które można będzie dokonać zapłaty za pomocą bonu, są turnusy rehabilitacyjne" - czytamy. 

PAP/INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy