Reklama

Polska Razem przedstawiła propozycje ws. ustroju Warszawy

Ograniczenie liczby radnych, likwidacja Rad Dzielnic i uaktywnienie Rad Osiedla - to propozycje Polski Razem na zmiany w funkcjonowaniu Warszawy. Wydaje nam się, że samorząd warszawski wymaga głębokich zmian wewnętrznych, odchudzenia i usprawnienia - ocenił szef Polski Razem Jarosław Gowin.

W czwartek w Sejmie odbyło się spotkanie przedstawicieli Polski Razem z organizacjami samorządowymi oraz organizacjami mieszkańców Warszawy, którego tematem był ustrój m.st. Warszawy.

Otwierając spotkanie szef Polski Razem a zarazem wicepremier i minister szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin mówił, że jego ugrupowanie co do zasady jest za budową w Polsce silnych metropolii. - Wydaje nam się jednak, że kwestie tego, czy przekształcać Warszawę w metropolię czy też nie, nie wyczerpuje najistotniejszych problemów - ocenił.

Gowin przypomniał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiadał niedawno, że na temat projektu dotyczącego zmian ustrojowych Warszawy będzie szeroka debata. - Nasza dzisiejsza konferencja jest elementem takich szerokich konsultacji społecznych - podkreślił.

Reklama

Na początku lutego Rada Warszawy podjęła uchwałę ws. zarządzenia na 26 marca referendum - była to reakcja na projekt ustawy autorstwa PiS przewidujący m.in., że miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin.

"Samorząd warszawski wymaga głębokich zmian wewnętrznych"

W poniedziałek rzecznik wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz poinformowała, że wojewoda mazowiecki Zdzisław Spiera wysłał pismo do stołecznego ratusza o wszczęciu postępowania nadzorczego dot. uchwały o zarządzeniu referendum w stolicy.

- Wydaje nam się, że samorząd warszawski wymaga głębokich zmian wewnętrznych, wymaga odchudzenia i usprawnienia - podkreślił Gowin. - Wydaje się, że dzisiejszy system zarządzania Warszawą skazuje stolicę naszego kraju na decyzyjny bezwład w wielu obszarach. Warszawa jest lokomotywą rozwoju Polski i ten dynamizm rozwojowy Warszawy w ostatnich dwudziestu kilku latach jest mniej imponujący - dodał.

- Tym niemniej uważamy, że można byłoby tę szansę jaką jest odbudowanie w Warszawie metropolii zdecydowanie lepiej wykorzystać, gdyby temu projektowi towarzyszyły inne zmiany - stwierdził Gowin.

Politycy Polski Razem prezentując swoje propozycje wskazali, że miasto musi być lepiej zarządzane. - Nasz postulat to ograniczenie liczby radnych w mieście, a z drugiej strony zapewnienie proporcjonalnej reprezentacji mieszkańców w Radzie Miasta - podkreślił Andrzej Sałasiński. - Następny kierunek zmian to aktywizacja lokalnej społeczności, czyli Rad Osiedli, czy Rady Mieszkańców- dodał.

"Chcemy scentralizować zarządzanie Warszawą"

Jak mówił Polska Razem proponuje model scentralizowany, czyli ograniczenie znaczenia dzielnic i "przeniesienia ich kompetencji niżej". - Danie większej możliwości zrzeszania się mieszkańców wokół Rad Osiedli - tłumaczył Sałasiński.

Wtórował mu wiceminister cyfryzacji Marek Zagórski z Polski Razem. Podsumowując propozycje zaznaczył, że sprowadzają się one do dwóch kwestii. - Chcemy scentralizować zarządzanie Warszawą rezygnując ze szczebla pośredniego (Rady Dzielnic), który jest dzisiaj nieefektywny i prowadzi do konfliktów kompetencyjnych i personalnych - poinformował.

- Chcemy też, aby odpowiedzialność za funkcjonowanie Warszawy w większym stopniu spoczywała na prezydencie miasta oraz na odchudzonej Radzie Miasta - dodał Zagórski. Jak mówił poprzez zwiększenie środków na budżet partycypacyjny Polska Razem chce "uaktywnić najmniejsze jednostki jakimi są Rady Osiedla".

- Dostrzegamy potrzebę stworzenia metropolii warszawskiej, ale uważamy, że w pierwszej kolejności należy usprawnić zarządzanie miastem - stwierdził polityk.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama