Reklama

Reklama

"Polska potrzebuje narzędzi, by walczyć o dobre imię"

Wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak powiedział, że Polska potrzebuje narzędzi, by walczyć o dobre imię; penalizacja będzie dotyczyć precyzyjnie określonych sytuacji.

Polska potrzebuje narzędzi do tego, żeby walczyć o dobre imię" - powiedział Dziedziczak. Przypomniał, że celem ustawy jest wyeliminowanie zachowań publicznych i wbrew faktom, polegających na przypisywaniu narodowi polskiemu lub państwu współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszą Niemiecką.

"Przewidziana w przepisach penalizacja (...) będzie dotyczyć precyzyjnie określonych sytuacji i ma służyć zapobieganiu świadomego szkalowania Polski jako państwa i narodu" - mówił Dziedziczak. Dodał, że ostateczna ocena danego przypadku będzie zależała od sądu.

Reklama

Wiceszef MSZ zaznaczył też, że w wielu innych krajach, m.in. w Izraelu, istnieje penalizacja za podobne czyny. Mówił też, że obecne relacje Polski z Izraelem są bardzo dobre. Podał też, że w 2017 r. sformułowania szkalujące Polskę padły 258 razy.

Nad przyjętą w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN, która wprowadza kary m.in. za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności za zbrodnie z okresu II wojny światowej, pracują senatorowie z dwóch komisji: praw człowieka, praworządności i petycji oraz kultury i środków przekazu. Zadaniem obu komisji jest rozpatrzenie i przedstawienie Senatowi sprawozdania dotyczącego ustawy.

Uchwalone w zeszły piątek zmiany w ustawie o IPN stanowią, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.

Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni". Przeciwko noweli protestują m.in. władze Izraela.

Reklama

Reklama

Reklama