Reklama

Reklama

Polak ekspertem w komisji ONZ

Marcin Mazurowski z polskiego Ministerstwa Środowiska został wybrany w środę na eksperta Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego ONZ. Znajdzie się w 21-osobowym gronie zajmujących się m.in. problematyką ustalania zewnętrznych granic szelfu.

Jak poinformowało PAP Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ, wyboru powoływanych na pięć lat członków komisji (Commision on the Limits of the Continental Shelf - CLCS), dokonano podczas nowojorskiego spotkania państw - stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

Celem komisji jest m.in. ułatwienie wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza dotyczącej ustanowienia zewnętrznych granic szelfu kontynentalnego.

Mazurowski, który pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska, wskazał na istotne znaczenie kwestii wyznaczania granicy szelfu kontynentalnego, czyli kontynentów pokrytych wodami mórz. Jest to ważne szczególnie dla państw mających granice morskie na oceanach.

Reklama

"Strefa szelfu kontynentalnego, zgodnie z prawem morza, podlega suwerenności państw lub ograniczonej jurysdykcji, natomiast obszar poza szelfem, jest już poza jurysdykcją państw. Zagadnienia te są niezwykle ważne ze względu na interes ekonomiczny państw, których jurysdykcji podlega strefa szelfu - w jego obszarze znajdują się  np. złoża węglowodorów - gazu ziemnego i ropy naftowej, te eksploatowane i te jeszcze nie odkryte" - wyjaśnił PAP nowo wybrany ekspert komisji.

Jak dodał, u podnóży kontynentów, na granicy szelfu znajdują się złoża hydratów metanu (klatratów metanu) - krystalicznych substancji, w których cząsteczki metanu uwięzione są w sieci krystalicznej wody - w 1 litrze hydratu metanu mieści się ok. 170 litrów gazowego metanu. Dno oceanów na ogromnym obszarze pokryte jest konkrecjami polimetalicznymi, które stanowią perspektywiczne źródło surowców metalicznych.

Eksperci CLCS są wybierani na 5-letnią kadencję. Działają niezależnie i nie mogą przyjmować instrukcji od rządów swoich państw ani innych organów poza CLCS. Wydają m.in. zalecenia krajom, które chcą wytyczyć zewnętrzną granicę szelfu kontynentalnego rozciągającego się poza 200 mil morskich od linii brzegowej.

Na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza oprócz CLCS działają też Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego (International Seabed Authority) oraz Międzynarodowy Trybunał Praw Morza (International Tribunal for the Low of the Sea).

Mazurowski podkreślił, że w minionym roku Polska wykazuje większą niż dawniej aktywność na obszarach zagadnień objętych Konwencją. Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej, prof. Mariusz Orion Jędrysek od niemal roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego.

Marcin Mazurowski jest absolwentem geologii w specjalności hydrogeologicznej Wydziału Nauk Przyrodniczych (obecnie Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska) Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia podyplomowe w zakresie podziemnego magazynowanie gazu ukończył na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Był on m.in. pracownikiem naukowo-badawczym Państwowego Instytutu Geologicznego oraz pracownikiem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Był stypendystą Programu Marie Curie UE na Freie Universitaet w Berlinie oraz Ludwig-Maximilian Universitaet Muenchen i Aarchus Universitet. Jest autorem wielu projektów i publikacji.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne