Reklama

Reklama

Polacy źle oceniają pracę posłów. Najnowszy sondaż

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, dwie trzecie badanych źle ocenia pracę posłów. Niezmiennie dobre pozostają notowania głowy państwa. Prezydenturę Bronisława Komorowskiego pozytywnie ocenia 72 proc. Polaków.

CBOS po kłopotach z podaniem wyników listopadowych wyborów samorządowych bada społeczny odbiór działalności Państwowej Komisji Wyborczej. W styczniu ocena pracy PKW nie uległa znaczącej zmianie w porównaniu z poprzednim miesiącem - 59 proc. badanych ocenia ją negatywnie (spadek o 4 punkty proc.). Dobrze działalność Komisji postrzega co czwarty pytany (23 proc.). Pracę PKW częściej krytykują wyborcy PiS wraz z Solidarną Polską i Polską Razem (80 proc.) niż PO (50 proc.).

CBOS w styczniu zainteresował się także społecznym odbiorem działalności NFZ. Źle postrzega ją większość badanych (82 proc.). Od ostatniego badania przeprowadzonego we wrześniu odsetek ten wzrósł o 7 punktów proc., co - jak zaznacza Centrum - może mieć związek z ostatnimi problemami z podpisywaniem umów i protestami lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego. Z pracy NFZ zadowolonych jest 13 proc. ankietowanych.

Reklama

W styczniu ocena pracy parlamentu pozostaje właściwie niezmieniona w porównaniu z końcem 2014 r. 66 proc. pytanych krytykuje pracę Sejmu (spadek o 1 punkt proc.), dobrze ocenia ją 19 proc. (także spadek o 1 punkt proc.; oznacza to nieznaczny wzrost odsetka osób, które nie potrafią odnieść się do działalności izby niższej parlamentu).

Działalność Senatu źle postrzega co drugi pytany (48 proc.), dobrze - co czwarty (24 proc.). Nie ma zdania na temat pracy izby co trzeci ankietowany (28 proc.).

Bez większych zmian pozostają również notowania głowy państwa. 72 proc. (spadek o 1 punkt proc.) dobrze ocenia działalność prezydenturę Bronisława Komorowskiego. Negatywnie postrzega ją 17 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt proc.).

CBOS podkreśla, że "uznanie dla działalności głowy państwa jest bardzo częste wśród zwolenników PO, PSL, a także SLD". "Wprawdzie zwolennicy PiS (oraz Polski Razem i Solidarnej Polski) - pisze CBOS - częściej niż inni krytykują tę prezydenturę, jednak ponad połowa spośród nich ma o niej dobre zdanie".

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 8-14 stycznia 2015 r. na liczącej 1005 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje