Reklama

Reklama

Polacy źle oceniaj sytuację w kraju. Sondaż TNS

Sprawy w kraju idą w złym kierunku, uważa ponad połowa Polaków (58 proc.) - wynika z sondażu TNS Polska. Przeciwnego zdania jest ponad jedna czwarta (27 proc.), Co siódmy badany (15 proc.) nie ma zdania na ten temat.

Ankietowani zostali zapytani o opinie na temat kierunku biegu spraw w kraju, ocenę stanu polskiej gospodarki i prognozę zmian sytuacji materialnej ludności w ciągu najbliższych trzech lat, a także ocenę możliwości znalezienia pracy w Polsce.

W październiku, w porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano nieznaczne zmiany opinii Polaków. Odsetek pozytywnych ocen sytuacji w kraju wzrósł o 2 punkty procentowe w stosunku do września. W przypadku ocen negatywnych również odnotowano wzrost - o 4 punkty procentowe.

Reklama

Połowa (50 proc.) respondentów jest zdania, że polska gospodarka znajduje się w kryzysie. Przy czym 35 proc. ankietowanych jest zdania, że jest to lekki kryzys, a według 15 proc. - gospodarka naszego kraju znajduje się w stanie głębokiego kryzysu.

Przeciwnego zdania jest 43 proc. badanych. W ich ocenie polska gospodarka rozwija się. Zdaniem 40 proc. respondentów jest to jednak powolny rozwój. O dynamicznym rozwoju przekonane jest jedynie 3 proc. badanych. 7 proc. respondentów nie ma jednoznacznego zdania.

Obecne wyniki różnią się od uzyskanych we wrześniu. Odsetek pozytywnych ocen polskiej gospodarki wzrósł o 6 punktów procentowych. W przypadku negatywnych opinii odnotowano natomiast spadek o 4 punkty procentowe.

Także połowa ankietowanych twierdzi, że w ciągu najbliższych 3 lat nic się nie zmieni w Polsce pod względem materialnych warunków życia. 6 proc. nie ma jednoznacznego zdania na ten temat, a pozostali uważają, że w ciągu najbliższych 3 lat nastąpi zmiana warunków życia ludności. Niemal jedna czwarta badanych (24 proc.) uważa, że warunki życia zmienią się na lepsze. Co szósty badany (20 proc.) uważa natomiast, że ulegną one pogorszeniu.

W porównaniu do wyników z września wskaźnik społecznego optymizmu nieco się zmienił. Odsetek pesymistów przekonanych, że 3 nadchodzące lata przyniosą negatywne zmiany wzrósł o 3 punkty procentowy, o taką samą liczbę punktów procentowych spadł odsetek osób, które uważają, że przyniosą one zmiany pozytywne. Brak zmian materialnych warunków życia ludności w naszym kraju w ciągu najbliższych trzech lat przewiduje taki sam odsetek respondentów jak przed miesiącem.

Większość Polaków (63 proc.) uważa, że znalezienie pracy w naszym kraju jest bardzo trudne lub niemożliwe. 35 proc. z nas jest jednak zdania, że w Polsce można znaleźć zatrudnienie.

Optymiści w tej kwestii stanowią ponad jedną trzecią społeczeństwa (35 proc.). Mimo to, jedynie dwóch na stu Polaków (2 proc.) sądzi, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 33 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek ocen negatywnych wzrósł o 1 punkt procentowy, odsetek opinii negatywnych pozostał na tym samym poziomie, na którym był we wrześniu.

Sondaż TNS Polska został zrealizowany w dniach 2-7 października tego roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Reklama

Reklama

Reklama