Reklama

Reklama

Polacy ocenili pracę rządu Beaty Szydło i prezydenta Andrzeja Dudy. Najnowszy sondaż

Połowa ankietowanych - 54 proc. - źle ocenia działalność rządu, pozytywnie o pracy Rady Ministrów mówi 37 proc. badanych - wynika z badania Kantar Public. 48 proc. ankietowanych źle ocenia pracę premier, 41 proc. - dobrze. Dobrze o działalności prezydenta mówi 47 proc., źle - 44 proc.

Zgodnie z badaniem ośrodka Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska) w styczniu zdecydowanie źle oceniło pracę Rady Ministrów co czwarty ankietowany (25 proc.), blisko co trzeci (29 proc.) - raczej źle. Taki sam odsetek - 29 proc. - jest raczej zadowolony z pracy ministrów, zdecydowanie dobrze ocenia ją 8 proc. badanych. 9 proc. nie zajęło stanowiska.

Oznacza to - jak zauważa ośrodek - spadek notowań rządu w porównaniu z poprzednim miesiącem. W grudniu ub.r. pozytywnie o działalności rządu wypowiadało się 43 proc. respondentów, negatywnie - 45 proc. Zdania nie wyraziło w poprzednim sondażu 12 proc. badanych.

Reklama

Działalność premier Beaty Szydło pozytywnie oceniło w styczniu 41 proc. badanych, przy czym 11 proc. respondentów - zdecydowanie pozytywnie, a 30 proc. - raczej pozytywnie. Prawie połowa respondentów (48 proc.) negatywnie oceniło pracę szefowej rządu, z czego 22 proc. badanych wyraża zdecydowane niezadowolenie z jej działalności, a 26 proc. wypowiada się raczej negatywnie. 11 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat. 

W porównaniu do sondażu z grudnia ub.r. pozytywnie oceniających szefową rządu było mniej o 2 punkty proc., a wystawiających jej negatywną ocenę było więcej o 3 punkty proc. Tych, którzy nie wyrazili zdania było o 1 punkt proc. mniej.

47 proc. badanych oceniło pracę prezydenta Andrzeja Dudy pozytywnie, co trzeci (33 proc.) jest zdania, że prezydent wypełnia swoje obowiązki raczej dobrze, zdecydowanie dobrze oceniło go 14 proc. respondentów. 44 proc. oceniło działalność głowy państwa negatywnie - po 22 proc.: raczej źle i zdecydowanie źle. 9 proc. badanych nie wskazało odpowiedzi.

W stosunku do poprzedniego sondażu grupa pozytywnie oceniająca pracę prezydenta zwiększyła się o 1 punkt proc., odsetek wystawiających negatywną ocenę nie zmienił się. O punkt proc. mniej było w styczniu osób, które nie wyraziły zdania.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 13 do 18 stycznia 2017 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1063 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy